Home

Fotosyntéza prezentace

DUMY.CZ Materiál Fotosyntéza

Powerpointová prezentace objasní žákům proces fotosyntézy, ve kterých organizmech a organelách fotosyntéza probíhá a za jakých podmínek. Žáci využívají dosavadní znalosti z biologie. Klíčová slova: fotosyntéza, organely, světlo, rostlina, chlorofyl, Z. Fotosyntéza probíhá ve dvou fázích. Primární = světelná fáze zahrnuje všechny procesy, při nichž se absorbuje a přeměňuje světelná energie. Oproti ní sekundární = temnostní fáze = calvinův cyklus nepotřebuje světlo a dochází při ní k redukci (hydrogenaci) oxidu uhličitého na glukosu Fotosyntéza. Při fotosyntéze rostliny . spotřebovávají . CO. 2. vylučují kyslík . O2. Fotosyntéza probíhá . v listech. Rostliny k ní potřebují . světlo. vodu. živiny. Zelené rostliny jako jediné přeměňují látky z neživé přírody na látky, které jsou součástí živé přírody. Zelené rostliny jsou jediným.

Fotosyntéza (prezentace) Publikováno 20.1.2016 20.1.2016 administrator. Vyčkejte na načtení materiálu. This entry was posted in Studijní materiály z chemie. Bookmark the permalink. Post navigatio FOTOSYNTÉZA-soubor chemických reakcí -probíhá v rostlinách a sinicích-zachycení a využití světelné energie-tvorba složitějších chemických sloučenin z CO 2 a vody -jediný zdroj kyslíku pro život na Zemi. Jednoduché schéma fotosyntézy. Sumární rovnice 6 CO 2 + 12 H 2 O C 6 H 12 O

Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších dějů v přírodě, V průběhu fotosyntézy dochází k zachycení sluneční energie (fotonů) a k následné syntéze organických látek (sacharidy, mastné kyseliny a prekurzory aminokyselin) z oxidu uhličitého a vody. Mezi organismy mající schopnost provádět fotosyntézu patří. NEZkreslená věda II: druhá série vzdělávacího cyklu Akademie věd ČR. Odborným garantem dílu je Ing. Marie Hronková, Ph.D.Projekt vznikl za laskavé podpory Ko..

Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Seznamuje žáky s pojmy ekosystém, producent, konzument a procesem zvaným FOTOSYNTÉZA (z oxidu uhličitého a vody vyrábí, za pomoci sluneční energie a chlorofylu, kyslík a cukr - ten ji TOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet: https://quizlet.com/Edisco2• aktuality na Instáči: https. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály. Přejít na obsah stránky. Téma: Fotosyntéza Klíčová slova pro tento vzdělávací materiál

Fotosyntéza: referá

 1. Arial Calibri Times New Roman Wingdings Výchozí návrh FOTOSYNTÉZA Obecně Obecně Obecně Princip: Faktory ovlivňující fotosyntézu Prezentace aplikace PowerPoint Chloroplast Barviva Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Základní rozdělení: PRIMÁRNÍ PROCESY (děje) = světelná.
 2. Fotosyntéza. Lipidy (mezioborově), docx. Trávení a trávicí soustava (mezioborově) Dýchací řetězec (mezioborově) Biochemie a sport - studijní text Biochemie a sport - Pracovní list. Chromosom - prezentace: ppt , zazipovaný soubor s propojením na flashové animace . 4d) Replikace.
 3. Fotosyntéza Základ života na Zemi Fotosyntéza Zachycuje sluneční energii a z oxidu uhličitého vyrábí organickou sloučeninu (sacharid) 6CO2 + 12H2O→ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Je hlavním producentem kyslíku naší planety Plastidy Semiautonomní buněčné organely, ve všech živých rostlinných buňkách Dvojitá membrána Uvnitř stroma Ve stromatu thylakoidy Thylakoidy.
 4. Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos - světlo a synthesis - shrnutí, skládání) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin.
 5. fotosyntéza je jediným biologickým dějem, který využívá energii mimozemského původu - sluneční záření naprostá většina rostlin (= zelené rostliny) získává veškerou energii z primárního energetického zdroje - slunečního záření, a veškerý uhlík z oxidu uhličitého; proto se nazývají fotoautotrofníorganism
 6. Prezentace seznamuje žáky se vznikem života a s jeho vývojem na planetě Zemi, s nejdůležitějšími podmínkami, které vznik a vývoj ovlivnily. Ověřuje konečné znalosti
 7. Prezentace Google vám umožní prezentace vytvářet, upravovat je a spolupracovat na nich s dalšími lidmi, ať už jste kdekoli. A to zcela zdarma

Fotosyntéza - prezentace Prezentace z biologie poskytuje komplexní informace o fotosyntéze. Charakterizuje části tohoto procesu včetně zapojených látek a uvádí také faktory a. Fotosyntéza: - světlá fáze - temná fáze D - donor H (obvykle O) Světlá fáze - v chloroplastech na membráně thylakoidů . Chlorofyl χλωρός (zelený) φύλλον (list) (navázan na nosičovou bílkovinu) - absorbuje světlo Prezentace aplikace PowerPoin ZÁPISY z vyučovacích hodin 4. ROČNÍK: VLASTIVĚDA - zeměpis: VLASTIVĚDA - dějepis: PŘÍRODOVĚDA: 01. ČR - demokratický stát: 39. Časová os Nekvetoucí rostliny. Okrasné, léčivé, jedovaté, chráněné rostliny. Kořen, stonek, list, kvě Živé organismy vyžadují neustálý přívod a přeměny energie, aby mohly existovat a rozmnožovat se. Dostatek energie v naší biosféře zajišťuje fotosyntéza.Organismy schopné fotosyntézy zachycují a stabilizují světelnou energii. Převážná většina těchto organismů uvolňuje kyslík rozkladem vody. Naše současná atmosféra s téměř 21%

Fotosyntéza pre deti | Fotosyntéza, Aktivity pre deti, Deti

poslední aktualizace 29. 4. 2020 :: Úvodní stránka:: Výuka » Informatika » Přírodopis Přírodopis . Na této stránce se budou postupně objevovat materiály k výuce přírodopisu. Materiály jsou dvojího typu: Přehledy učiva (černobílé, určené k vytištění) a prezentace (barevné, určené k prohlížení na počítači). Klepnete-li na odkaz některého ze souborů. Klíčová slova - list, řez listem, fotosyntéza, průduch, přeměny listu Druh učebního materiálu - prezentace Druh interaktivity - aktivita Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání, druhý stupeň Typická věková skupina - 12-15 let Celková velikost - 598k Našli jste chybu? Máte dotaz? Nápad? Připomínku? Pochvalu? Napište nám na info@edisco.cz

List — fylom

Fotosyntéza (prezentace) Studijní materiály z chemie

Biochemie - vzdělávací portál, Fotosyntéza

Základy ekologie 1. ročník - Fotosyntéza - přehled otázek k testu Zdroje: prezentace ZAE Životní projevy rostlin + NOL Stavba rostlinné buňky + heslo Fotosyntéza na Wikipedii 18. Cukr = složitá organická látka - ANO / NE 19. Které rostliny člověk využívá pro výrobu cukru. 20 Fotosyntéza. jediný proces, při němž vzniká v přírodě kyslík; funguje už cca 2 miliardy let (prahory, vznik sinic) důležitá společenstva: řasy, tropické deštné lesy; podmínky fotosyntézy: světlo, energie, oxid uhličitý, voda, chlorofyl Probíhá v nich fotosyntéza. Jak se listy v průběhu roku mění Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: lenovo03. jsou pouze v buňkách rostlin, obsahují chlorofyl, probíhá v nich fotosyntéza mitochondrie slouží k výrobě energie z organických látek za přítomnosti kyslík

NEZkreslená věda II: 1

FOTOSYNTÉZA-prezentace.pdf 0; Velikost 2 MB; Stáhnout rychle za kredit 2 sekundy - 0,01 K. Fotosyntéza • Při fotosyntéze rostliny -spotřebovávají CO 2 -vylučují kyslík O2 • Fotosyntéza probíhá v listech. • Rostliny k ní potřebují -světlo -vodu -živiny Zelené rostliny jako jediné přeměňují látky z neživé přírody na látky, které jsou součástí živé přírody VY_32_INOVACE_Ch0215 - Fotosyntéza - Calvinův cyklus VY_32_INOVACE_Ch0216 - Metabolismus sacharidů VY_32_INOVACE_Ch0217 - Metabolismus bílkovin, peptidů a aminokyseli Fotosyntéza probíhá v chloroplastech eukaryotních buněk a v chromatoforech prokaryot. Chloroplasty jsou plastidy v cytoplazmě rostlin (především v listech) obsahujících asimilační barviva, ve kterých probíhá fotosyntéza. Mají dvojitou membránu, obsahují vlastní DNA a ribozomy FOTOSYNTÉZA-prezentace.pdf 0; Size 2 MB; Fast download for credit 2 seconds - 0,01.

Klíčová slova - fotosyntéza, cévní svazky, dřevo, lýko, kambium Druh učebního materiálu - prezentace Druh interaktivity - aktivita Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání, druhý stupeň Typická věková skupina - 12-15 let Celková velikost - 232k fotosyntéza. stojí na začátku. potravního řetězce. Složení slunce. obrovská plynná žhavá koule, která se skládá převážně z . vodíku a helia. ve středu slunce je . jádro, které tvoří energii pro Slunce i celou Sluneční soustavu. Význam slunce. zdroj světla, tepla a život

Projevy života Život je soubor dějů, které probíhají v organismech Metabolismus - látková a energetická přeměna Příjem živin - organické látky - fotosyntéza Výdej odpadních látek - vylučování Uvolnění energie - dýchání Rozmnožování - nepohlavní x pohlavní Dědičnost Dráždivost - akce x reakce. Prezentace č. 9. Autor: Hana Lovětínská fotosyntéza. 2) Karbidy - binární sloučeniny. iontové - př. CaC. 2 využíval se k výrobě acetylenu. CaC. 2 + H 2 O Ca(OH) 2 + C 2 H. 2 b) kovalentní - př. SiC. karborundum. velmi tvrdý, odolný, polovodivý. Fotosyntéza Mgr. Blanka Janiczková oblast Biochemie Téma Fotosyntéza Ročník 3L Datum tvorby 28. února 2013 Anotace Materiál tvoří Powerpointová prezentace. Slouží k seznámení žáků s důležitou součástí metabolismu sacharidů. Metodický pokyn Doporučuje se použít k výkladu nového učiva 6. Protože intenzita záření je v čase proměnlivá, neexistuje jeden optimální vzor listu. 7. Fotosyntetická aktivita je úzce korelována s množstvím dusíku v listu. Okolo 75% dusíku v listech je v chloroplastech. Může to znamenat, že fotosyntéza je dostupností dusíku pravděpodobně limitována. 8 Fotosyntéza ukládá energii fotonů ze slunečního záření do glukózy, která se dalšími enzymatickými reakcemi mění na asimiláty -škroby, bílkoviny, tuky a další látky Fotosyntéza probíhá ve velkém měřítku, ročně vzniká na naší planetě fotosyntézou zhruba 1 bilion MWh energie a je přitom z ovzduš

Prezentace aplikace PowerPoint Author: Pospíšilová Last modified by: Lubica Pospíšilová Created Date: 6/20/2005 1:43:02 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other title Prezentace. Prezentace slouží hlavně k opakovaní probrané látky. Nejsou určeny k samostatnému studiu, protože neobsahují všechny doprovodné informace (jsou to tytéž prezentace, které jsou při hodinách doprovázeny vysvětlujícím výkladem). Botanika Rostlinná pletiva (ppt) Vegetativní orgány rostlin (ppt) Řasy (ppt) Zoologi Fotosyntéza - prezentace. Prezentace z biologie poskytuje komplexní informace o fotosyntéze. Fyziologická akustika - ročníková práce. Práce seznamuje s akustikou, jejími základními pojmy a dělením. Genetické choroby. Práce pojednává o genetických chorobách Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Fotosyntéza. 18 ATP. 6 CO. 2 + 12 H. 2. O → C. 6. H. 12. O. 6 + 6 O. 2 + 6 H. 2. O. 12 NADPH PSII → P. 680 PSI → P. 700 Chlorofyl a. 1. Zapište si na papír vše, co si pamatujete. Jak se jmenuje látka vstupující do Calvinova cyklu? Jak se nazývá látky vystupující z Calvinova cyklu

Fotosyntéza (pdf) Názory na vznik života (pdf) Názory na vývoj života (pdf) Vývoj člověka (pdf) Ekologie (pdf) Základy etologie (pdf) Viry (pdf) - rozšířená verze učiva 1. ročníku určená pro maturanty Prezentace ze semináře 19. 5. 2020 (ppt). Fotosyntéza - základ života Typ uč. celku: tematická výuka Cílová skupina: 4-5. třída ZŠ Prostředí: vycházka - les běžná školní třída Pomůcky: prezentace, dataprojektor, tabule, interaktivní tabule, 3 stejné rostliny, sáček, krabice, pracovní listy, test Časový rozvrh: 3 vyučovací hodin Fotosyntéza. Růst a vývoj rostlin. Pohyby rostlin. Rozmnožování rostlin. Systém a evoluce rostlin. Mechorosty. Kapraďorosty. Vyšší rostliny. Pěkně udělané prezentace z přednášek o minerální výživě rostlin z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Úvod do biologie rostlin - Fotosyntéza Slide 1m FOTOSYNTÉZA • stavba chloroplastu, thylakoidy, grana, stroma • primární fáze • absorpce fotonu a přenos excitační energie k reakčnímu centru • světlosběrné komplexy - LHC, fykobilisomy... • pigmenty - (bakterio)chlorofyly, karotenoidy, fykobiliny • elektrontransportní řetězec a vznik protonového gradientu Otázka: Fyziologie rostlin Předmět: Biologie Přidal(a): Isabelllka FOTOSYNTÉZA A DÝCHANÍ, VODNÍ REŽIM ROSTLINY, POHYBY ROSTLIN, VÝŽIVA ROSTLIN (BIOGENNÍ PRVKY, AUTOTROFIE, HETEROTROFIE) A)VODNÍ REŽIM VODA je nenahraditelnou složkou rostlinného těla významné rozpouštědlo, hraje důležitou roli při transportu látek = transportní funkce účastní se mnoha metabolických. Fotosyntéza představuje soubor chemických reakcí, při kterých dochází k pohlcování sluneční energie, která je využívána k přeměně jednoduchých sloučenin na složitější. Při fotosyntéze se energie spotřebovává. 3

Jak rostliny vytváří kyslík? - FOTOSYNTÉZA Biochemie

 1. Fotosyntéza je měřena jako přírůstek hmotnosti fotosyntetizujícího objektu (hromadícího se asimilačního škrobu) Manometrické a voluntometrické metody: Měření změn tlaku a objemu sorbentu (látky napojené na komoru, v níž je uzavřen fotosyntetizující objekt). Warburgův respirometr. Gazometrické metod
 2. Prezentace č. 8. Autor: Jana Horáková fotosyntéza rostlin. rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslí
 3. Položka obrazové galerie osobní webové prezentace MgA. Naďa Moyzesová — grafická designérka a ilustrátorka | Grafický design od prvotního návrhu po finální realizaci, zaměřený na logotypy a corporate identity, grafické návrhy a sazba knih i ebooků, autorské ilustrace, včetně volné tvorby. Vzdělání, dlouholetá praxe, ilustrace ke knihám a dobré reference
 4. Všechny prezentace z přednášek byly přesunuty na Moodle. Příklady otázek k prvnímu testu (2008) Příklady otázek k druhému testu (2008) Studijní texty Stáhnout skripta v jediném souboru 1. Organogeneze 2. Regulace růstu 3. Základy bioenergetiky rostlin 4. Fotosyntetická barviva a světlosběrné antény 5. Enzymové reakce.
 5. Prezentace k výkladu. Funkce listu. 2) Postavení listů na stonku. 3) Vnější stavba listu List. funkce. 1)probíhá zde fotosyntéza. 2)výměna plynů pomocí průduchů - respirace - biologická oxidace živin - nejdůležitější proces umožňující získat energii z orga- nických látek - rozklad látek na jednodušší
 6. •Fotosyntéza •Člověk I •Ptačí svět ZŠ SŠ . Tabletárium - Pohyb . Tabletárium - hemická vazba. Periodická tabulka - Kvíz •testy - značky prvků •vyšší kola - umístění prvků ve Prezentace aplikace PowerPoint Author: ZŠ husov
 7. prezentace. obecný úvod k fotosyntéze (snímek 1-6) o jaký proces se jedná. kde fotosyntéza probíhá + struktura chloroplastu. na jaké fáze fotosyntézu dělíme. obecná rovnice fotosyntézy (vysvětlit, co vzniká z CO2 a co z H2O) primární fáze fotosyntézy - úvod (snímek 7-12) lokalizace primární fáz

Fotosyntéza datakabinet

 1. kfrserver.natur.cuni.c
 2. Krytosemenné rostliny -prezentace powerpoint Téma/Oblast Věda Autor Mgr. Lucie Karasová Datum vytvoření 14. 5. 2013 Datum ověření ve výuce 22. 5. 2013 29.5. 2013 Třída 7.A,B Vyučovací předmět přírodopis Metodický list/anotace Prezentace shrnuje učivo o stavbě krytosemenných rostlin
 3. Prezentace slouží k výkladu látky o buňce Očekávaný výstup CHLOROPLASTY - pouze v buňkách rostlin - probíhá v nich fotosyntéza BUNĚČNÁ STĚNA obr. č. 10 - drží tvar, chrání - jen u bakterií, rostlin a hub CYTOPLAZMA - vnitřní rosolovitá výplň buňky VAKUOLY - váčky s vodnými roztoky různých látek.
Biochemie - vzdělávací portál, Materiály

Biochemie - vzdělávací portál, Materiál

prezi.com, prezi, online prezentace, prezentační software. Prezentační software Prezi funguje na cloud webhostingu na báze SaaS (Software as a Service).. Prezi vzniklo díky maďarskému architektovi Adamovi Somlaiovi-Fischerovi, který se věnoval zoomování prezentací, architektonických plánů a nákresů interiérů již od r. 2001 Fotosyntéza - Vrhněte se do záchrany planety ve velkém. Sázejte stromy doslova jako o závod. Hra Fotosyntéza se odehrává v malém lese a soupeří v ní různé druhy stromů o to, kdo pomocí semínek rozšíř prezentace Ročník 8.C Anotace Výklad tématu fotosyntéza Klíčová slova Fáze fotosyntézy, pigmenty a lokalizace, vznik hexózy Vzdělávací oblast chemie Očekávaný výstup Znalosti průběhu fotosyntézy a jejich produktů Zdroje a citace STREBLOVÁ, Eva. Souhrnné texty z chemie. Karolinum: UK Karlova, 1998, ISBN 80-7184-628-7. str.

Fotosyntéza - Wikipedi

 1. fotosyntéza. Klára Mavrov. Přeměna sluneční energie na chemickou. 6 CO. 2 + 12 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O. Průřez listem. Chloroplast. Pigmenty. Chlorofyl. Světelná část (primární) Probíhá na membráně thylakoidu: FotosystémII - PSII. Kyslík vyvíjející komplex - OEC
 2. Názorná prezentace vysvětlí stavbu a funkci listu. Prezentaci v programu PowerPoint je možné spustit na tabletech nebo na interaktivní tabuli. Pracovní list vyplní v tabletu každý žák, vyučující správnost odpovědí vyhodnotí. Na závěr žáci zopakují poznatky o listnatých stromech a keřích. Cíle projekt
 3. Fotosyntéza probíhá u eukaryotních buněk v chloroplastech. Ty se nacházejí v cytoplazmě rostlin, především v listech obsahujících asimilační barviva, ve kterých probíhá fotosyntéza. Mají dvojitou membránu, obsahují vlastní DNA a ribozomy. Obvykle jsou zeleně zbarveny díky barvivu chlorofylu

Slabé vybarvení listů jodem napovídá, kde chyběl chlorofyl a kde proto neprobíhala fotosyntéza. Sachsova zkouška ukazuje, že u rostliny, které chyběl oxid uhličitý, rovněž neprobíhala fotosyntéza. Times New Roman Default Design Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint. Už víme, že u rostlin probíhá fotosyntéza, při které si samy . vytváří výživu. Také víme, že . Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: Hana Kaňková Company: ZŠ Sušice, Lerchova ul. 1112. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech, které obsahují zelené barvivo. Chloroplasty jsou součástí rostlinné buňky. Při fotosyntéze se váže sluneční energie a z oxidu uhličitého a vody se vytvářejí látky organické

PPT - Přírodopis pro žáky 8

Vznik a vývoj života - Digitální učební materiály RV

mají vyvinuté vodivé pletivo. v prvohorách byly stromovitého vzrůstu. v bažinách za nepřístupu vzduchu . zuhelnatěly > černé uhlí (fosilní palivo Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj - krajská škola. Jaselská 190/ Transcript DUM 10 - Abioticke faktory - Prezentace ABIOTICKÉ FAKTORY • Organismy působí na prostředí, v němž žijí, a prostředí působí zase na ně. • Faktory, kterými působí prostředí na organismy, lze rozdělit na abiotické (vlivy neživé přírody, tj. vlivy fyzikální a chemické) a biotické (přímé nebo nepřímé působení ostatních organismů) • Mezi. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 1 804x.

Prezentace aplikace PowerPoint Author: Ctibor Mazal Last modified by: mazal Created Date: 5/9/2007 9:40:42 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: KOCh, Př.f. MU Other title 20 07 14 - ÚZEMNÍ STUDIE ZDIBY_I.faze_varianty_prezentace.pdf. 38 MB;

Biochemie - vzdělávací portál, Testy a hryZŠ Školní 226 Kaplice

zvaném FOTOSYNTÉZA NEKVETOUCÍ = VÝTRUSNÉ KVETOUCÍ = SEMENNÉ o BYLINY o DŘEVINY. 4. ŽIVOČICHOVÉ Prezentace aplikace PowerPoint Author: Zdenek Created Date: 1/16/2016 2:20:45 PM. Fotosyntéza Předmět: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. potíže, prezentace nákresů fotosyntézy, reflexe pomocí kritérií (+ otázky vedoucí k metakognici a pojmenování dovednosti vysuzování - hovoříme s dětmi (účastníky) o tom, jak na odpověď přišly. • Možná ovlivňuje i procesy v živých organismech -fotosyntéza • Pravděpodobně hraje klíčovou roli při přechodu ke klasické fyzice (zodpovídá za vyvstání klasického světa) Exotické aplikace kvantové provázanosti: • Kvantová teleportace • Kvantové počítán ATMOSFÉRA Vzdušný obal Země Video: počasí, klima, tornádo a hurikán Atmosféra - obaluje Zemi do výšky několika set kilometrů - je držena přitažlivostí Země (viz. obr.) Vlastnosti atmosféry - rozptyluje sluneční záření, brání rychlému ochlazení povrchu země, brání před škodlivým kosmickým zářením, umožňuje život na zemi atd Fotosyntéza prezentace PowerPoint 7 5 7 VY_52_INOVACE_04_28 Přírodopis 6. Mikroskop hra - Najdi správné dvojice. Word 4 2 8 VY_52_INOVACE_04_29 Přírodopis 6. Jednobuněčné řasy hra - bingo Word 4 2 9 VY_52_INOVACE_04_30 Přírodopis 6. Žahavci prezentace PowerPoint 10

Prezentace Google - zdarma vytvářejte a upravujte

1) hlavní zdroj kyslíku - fotosyntéza 2) součást potravního řetězce - řasy → ryby → větší ryby → dravci 3) součást planktonu - mikroskopické vodní rostliny a živočichové 4) potrava - sushi, salát z řas 5) léčiva - řasy obsahují jó Přehled ZŠ Na Planin ě - p řírodopis Krytosemenné rostliny Krytosemenné rostliny jsou nejv ětší skupinou rostlin. Vyvinuly se z nahosemenných rostlin fotosyntéza. perfektní materiály na www.cs.wikipedia.org/wiki/fotosyntéza. prezentace. tisknutelná verze © RNDr. Kučera Tomáš, Ph.D - výživa: fotosyntéza - zásobní látka: škrob/glykogen - rozmnožování: a) přímé dělení buňky b) rozpad vláken/hormogonie c) vytváří spóry/akinety → klidová stádia přeţijí nepříznivé podmínky - zástupci: drkalka, jednořadka, vířnatka - význam: způsobují zarůstání vodní hladiny (= vodní květ Jistě každý ví, že tropické deštně pralesy jsou tzv. plíce planety, vyrábějící za pomoci slunečního záření kyslík přeměnou zvanou fotosyntéza, při které zároveň z ovzduší odebírají oxid uhličitý

Seminární práce biologie - referáty biologie - Seminárky

koloběh uhlíku. Atmosféra. CO. 2 . fotosyntéza. CO. 2. CO. 2. CO. 2. spalování. rašelina. litosféra. uhlí. CO. 2 . vápence. metamorfóza. zvětrávání. fotosyntéza Mitochondrie - probíhá dýchání Vakuoly - dutinky s bun ěčnou š ťávou - 5 - SAMOSTATNÁ PRÁCE: Přiřaď k čísl ům správnou odpov ěď . 1. Cytoplazma 2. Vakuola 3. Chloroplast a) Zelené t ělísko obsahující chlorofyl b) Rosolovitá živá hmota. - NE fotosyntéza - neschopny vytvářet živiny - neschopny pohybu . tělo hub tvoří STÉLKA (nečleněno na kořen, stonek, listy) je složena z HOUBOVÝCH VLÁKEN, která vytvářejí PODHOUBÍ Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by Fotosyntéza - doplňovačka (29_Pr6_multi) List - test (30_Pr6_multi) List - test s obrázky (43_Pr6_multi) Fotosyntéza - prezentace (55_Pr6_multi) Botanika; Rostlinná buňka; Rostlinné orgány; Řasy; Výtrusné rostliny; Nahosemenné rostliny; Krytosemenné rostliny

Luštěnky Zápisy 4

prezentace ze semináře - fotosyntéza. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první V chloroplastech probíhá fotosyntéza. Obr. 4: Chloroplast. Chromoplasty obsahují žlutá a červená asimilační barviva nerozpustná ve vodě, tzv. xanthofyly a karotenoidy. Obr. 5: Chromoplast. Leukoplasty jsou bezbarvé plastidy, v nichž se hromadí zásobní látky např. škrob, bílkoviny a lipidy. Leukoplasty se vyskytují. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Aby mieć możliwość komentowania, musisz się najpierw zalogować.Jeśli nie znasz nazwy użytkownika i hasła,zarejestruj się

PPT - S emenné rostliny 4

Prvouka 3. tříd

CÍL : prezentace je určena jako textová podpora při výuce tématu Historie Země Pangea, 4,5 miliard let, sinice, řasy, fotosyntéza, kreační teorie, samoplození, panspermie, evoluční teorie, koacer-vát, sinice, baktérie, stromatolity METODICKÉ POZNÁMKY: materiál slouží jako doplnění vlastního výkladu a poskytuj Morfologie a fyziologie rostlin, fotosyntéza - maturitní otázka z biologie Studijni-svet.cz | Biologie-chemie.cz - https://biologie-chemie.cz - všechny tyto činnosti jsou regulované a řízené - při dostatku vody v rostlině je průduchová štěrbina otevřená - při nedostatku ji svěrací buňka uzavír

PPT - VODNÝ EKOSYSTÉM PowerPoint Presentation - ID:6052069

ZŠ Na Planin

PŘESLIČKY rostou lesích, na loukách i v mokřadech rozmnožují se výtrusy, které vznikají na jaře ve výtrusném klasu na lodyze, členěná lodyha zpevněná oxidem křemičitým (SiO 2), listy v přeslenu (název přesličky) přeslička rolní vytváří 2 lodyhy -jarní (je hnědá a má rozmnožovací funkci) a letní (je zelená a má vyživovací funkci buňce, probíhá v něm výživa buňky - fotosyntéza Ribozomy - důležité pro tvorbu bílkovin a tuků Mitochondrie - probíhá v nich buněčné dýchání a uvolňování energie Potravní vakuola - pouze v rostlinné buňce, shromažďuje živiny a odpadní látk

4 Fotosyntéza a dýchání 22 Kroužkovci 5 Viry, bakterie a sinice 23 Pozorování stavby t ěla a projev ů chování žížaly obecné 6 Pozorování jednobun ěčných organism ů 24 Pavouci 7 Řasy 25 Pavoukovci 8 Jednobun ěčné houby 26 Korýši 9 Prvoci 27 Stavba t ěla hmyzu 1 fotosyntéza. vznik větru (rozdíl teplot vzduchu) Abiotické složky prostředí Prezentace aplikace PowerPoint. Akvaristika je jeden z nejkrásnějších koníčků který je uznáván po celém světě. Prezentace a založení akvária. Videa ze života akvári V průběhu prezentace má připravená 2 videa z portálu eKabinet.cz (fotosyntéza a buněčné dýchání), kterými opakování obohacuje o animace. Na prezentaci a videa stále reagují žáci doplňováním připravených pracovních listů v tabletech Globální oteplování může mít také pozitivní důsledky na rostliny, které jsou základním prvkem biosféry a využívají sluneční energii k přeměně živin a oxidu uhličitého na biomasu (fotosyntéza). Vývoj nových technologií Název : ASTRO IOLOGIE: Probíhá fotosyntéza a jen u rostlin? Školitel: Mgr. Zbyněk Heger Datum: 25. 3. 2015 Místo konání: Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, Brn

 • Kiefer sutherland herec.
 • Rychlý dort s pudinkem.
 • Chicago webcam.
 • Gymnázium kralupy přijímací zkoušky.
 • Napichnuti mobilu.
 • Joalis streva.
 • Pidar rusky.
 • Taneční kapela.
 • Nova živě na internetu.
 • Elektrické ovládání zpětných zrcátek.
 • Osteopenia.
 • Zábava na oslavu narozenin pro děti.
 • Zelená.
 • Gruzie kutaisi.
 • Ploty pardubice dašická.
 • Celine dion věk.
 • Imessage pro android.
 • Chemnitz česky.
 • Střeček.
 • Kam jít fotit.
 • Anife vyskočilová prostřeno.
 • Živogošče hotel.
 • Těhotenství v 34 letech.
 • Nitrofurantoin 100mg.
 • Cukroví slepované nutelou.
 • Delfíni dokument.
 • Solamyl natura.
 • Forma uhlíku používaná ve vysoké peci k přímé redukci.
 • Mnau mnau koupit.
 • Rakouske linecke cukrovi.
 • Železné profily cena.
 • Pasení koníčků správná poloha.
 • Kone obrazky.
 • Elektrolýza čištění kovů.
 • Durmanovec.
 • Cesta na měsíc online.
 • Zaparene drevo.
 • Karbanátky z červené řepy a mrkve.
 • Prodám pioneer dj ddj 1000.
 • Lego 4 .
 • Maybelline lash sensational luscious.