Home

Kreatinkináza referenční meze

Kreatinkináza - ciselniky

Kreatinkináza (kreatinkinasa, CK) je cytoplazmatický a mitochondriální enzym, katalyzující reverzibilní přenos vysokoenergetického fosfátu z ATP na kreatin. referenční meze menší než Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa: Mezní hodnoty: 0,05 - 0,1 - 5 - 400: MTV: X, CSF: Třída hlavní: Enzymy: Poznámka. Kreatinkináza (CK) je jeden z klíčových enzymů energetického metabolizmu buněk. Katalyzuje přeměnu kreatinu na kreatinfosfát po-mocí adenozin trifosfátu (ATP), který se tím mění na adenozin difosfát (ADP), a opačně. Kreatinfosfát slouží jako energetický zásobník, zvláště v energeticky náročných tkáních Referenční meze pro koncentraci močovinu jsou: Urea: 1,7-8,3 mmol/l; Tak vidíte, ani se zvýšenou hladinou močoviny v krvi to nemusí být tak zlé, jak se na první pohled může zdát. Lehká dehydratace z časté fyzické aktivity nebo vysoký příjem bílkovin jsou typické pro tvrdě trénující jedince

 1. Referenční hodnoty. 8. Přehled vyšetření - referenční hodnoty . 8.1. Imunoanalytická laboratoř . Referenční hodnoty imunoanalytické laboratoře jsou obvykle přejímány z návodů na používanou diagnostiku a mohou se tedy od referenčních hodnot jiných laboratoří lišit
 2. Referenční meze hematologických vyšetření Referenční meze krevního obrazu, retikulocytů, normoblastů a diferenciálního rozpočtu leukocytů dospělých. Platnost od: 17.6.2020 S přechodným obdobím do: 17.9.2020 Referenční meze pro koagulační stanovení u dětí a dospělých. Platnost od: 20.12.201
 3. Referenční meze, optimální a cílové hodnoty v kontextu klinického hodnocení lipidového profilu Franeková J.1, Friedecký B.2, 4, Jabor A.3, Palička V.4, Stožický F.5, Soška V.6 1Ústav klinické biochemie, Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava-Porub
 4. : 18-39let 36-48: g/l: 39-69 let 36-45: g/l: 69-150 let 34-45: g/l: P/S_ALT: Alanina

Krevní testy ukazují selhání ledvin? Hodnoty zkresluje

 1. Znamená to tedy zároveň, že u 5 % zdravých jedinců najdeme výsledek, který se nachází mimo referenční rozmezí. Toto je známkou individuality těchto jedinců, nikoliv přítomnosti onemocnění. Je třeba si to uvědomit při hodnocení výsledků, které jsou mírně mimo referenční meze
 2. Referenční meze: Laboratorní příručka | Úvodní stránka | Nemocnice Podlesí a.s. | Referenční meze. Biochemie Hematologie Koagulace ABR Výpočty Mo.
 3. Akutní svalové poškození · Vzestup nad horní referenční mez je u 50% pacientů patrný za 4-5 hodin od vyvolávající noxy. · Maximální hodnoty při aktuní rhabdomyolýze můžou být až na 25x horní ref. meze (HRM). Intramuskulární injekce · Elevace závisí na objemu, osmolalitě a typu léčiva (rhabdomyolýzu způsobují zejména diazepam, barbituráty, lidokain.

Referenční hodnoty :: RNDr

TP: 6 dní (20-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 1 rok (-20°C) ALB: 7 dní (15-25°C), 1 měsíc (2-8°C), 3 měsíce (-20°C) GLU: 1 den (20-25°C), 7 dní (4-8°C), 1. Referenční meze: V případě vysokého rizika (>1:60) je screening ukončen a těhotná odeslána na další vyšetření na lékařskou genetiku. Těhotným s negativním screeningem v I. trimestru se v 15. - 18. týdnu provede standardní screening ve II. trimestru a jeho výsledek se integruje s výsledkem v I. trimestru Kreatinkináza CK [ µkat/l ] Nejčastěji se zjišťuje jako součást vyšetření srdce a svalů. Normální hodnoty: 0 - 6 týdnů 1,26-6,66 6 týdnů - 1 rok 0,17-2,44 1 - 15 let 0,2-2,27 Muži: 15 - 30 let 0,2-3,8 Ženy: 15 - 30 let 0,2-2,5 Muži: 30 - 40 let 0,2-2,85. CK MM je jedním je tří izoenzymů CK. CK je dimer složený ze dvou podjednotek (B a M), syntéza obou podjednotek CK je kódována 4 samostatnými geny

Zkratka: Ústav: Pracoviště: Biologický materiál: Typ zkumavky např. Anti - NMDAR,CASPR2,GABABR,LG1,AMPA - 1,2: detail: revize 2020 : ÚLBLD: KIA: sérum likvo Dobrý den. Po braní antibiotik 3 měsíce, mi poklesla hodnota leukocytů na 3,8G/l. přes uklidňování, že se opět zvýší, je po 9 měsících na stejné úrovni. Přitom mi stoupla hodnota ALP na 3,55. Jde o vliv jater? Co dělat na zvýšení hladiny leukocytů. Děkuji. Mari

Česká hematologická společnost ČLS JEP - Laboratorní sekce

 1. Referenční meze: 1 - 15R do 3,30. M 15 - 110R do 3,20. Ž 15 - 110R do 2,85. Kritické meze-Jednotka: ukat/l: Zdroj referenčních mezí: Dospělí: příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche. Děti: Reference Ranges for Adultes and Children, Roche 2008. Použitá metoda: IFCC metoda: Poznámka: Nutná rychlá separace od.
 2. Referenční meze: do 0,42: Kritické meze-Jednotka: ukat/l: Zdroj referenčních mezí: Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche. Použitá metoda: fotometrie: Poznámka: Nutná rychlá separace od elementů. Uchovávat ve tmě. Neanalyzovat vzorky silně hemolytické. Příprava pacienta: Odběr ráno nalačno
 3. otransferáza (ALT) S, P 0,1-0,78: µkat/l: Albu
 4. Kreatinkináza v séru(CK) Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie: Primární vzorek: Plná krev: Odběrová souprava: Vacuette červený uzávěr - plast se sep. gelem : Poznámka k odběru: Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích
 5. Referenční meze zde v souboru .pdf : REFERENČNÍ MEZE. Podrobnosti k jednotlivým analytům a referenčním mezím jsou uvedeny v Laboratorní příručce: LABORATORNÍ PŘÍRUČK
 6. pohlaví. věk od-do. referenční meze. jednotka do 1 dne. 7,220 - 7,414 2 - 5 dnů. 7,300 - 7,420 6 dnů - 1 rok. 7,320 - 7,430 1 - 14 let. 7,330 - 7,43

Referenční meze - Biochemi

Referenční hodnoty a jejich význam Lab Tests Onlin

Kreatinkináza . Pracoviště Referenční meze. 0-6t 1,26-6,66 6t-1r 0,17-2,44 1-15r 0,2-2,27 M 15-150r 0,65-5,14 Ž 15-150r 0,43-3,21 . Kritické meze. Jednotka. µkat/l. Zdroj referenčních mezí. Referenční meze 0,2 - 0,6 g/l Interpretace výsledku kvantitativní CK (kreatinkináza) Číslo metody na požadavkovém listu 23 Odběrový materiál plast, gel, aktivátor srážení plast, heparin lithný Použitá metoda IFCC Stabilita vzorku 20°C 2 dny Jednotky μkat/l Stabilita vzorku 2-8°C 7 dn CK v séru (kreatinkináza) Referenční meze . S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 0D 1M 11D <6,66 µkat/l 1M 11D 1R <2,44 µkat/l 1R 15R <2,27 µkat/l F 15R 99R <2,41.

Referenční meze - Mo

Referenční meze Pohlaví Věk Dolní referenční mez Horní referenční mez Jednotka Stav - do 1 mesice 15 dnu 1.26 6.66 ukat/l - od 1 mesice 16 dnu do 1 roku 0.17 2.44 ukat/l - od 1 roku do 15 let 0.2 2.27 ukat/l M od 15 let do 30 let 0.2 3.8 ukat/l Z od 15 let do 30 let 0.2 2.5 ukat/l M od 30 let do 40 let 0.2 2.85 ukat/ Normální laboratorní hodnoty dospělých - krevní obraz. Rozdíly fyziologických rozmezí. Fyziologická rozmezí se mohou na jednotlivých pracovištích lišit v důsledku odlišných analytických metod a používaných firemních souprav

Kreatinkináza (CK, EC 2.7.3.2) je převážně cytoplazmatický enzym, který katalyzuje fosforylaci kreatinu na kreatinfosfát pomocí ATP.Při nedostatku ATP probíhá reakce opačným směrem. CK je obsažena především v kosterním svalstvu, v myokardu a v mozkové tkáni CK (kreatinkináza): odlišení transudátu a exudátu LDH (laktátdehydrogenáza): užití v diferenciální diagnostice (u exudátu nad 307 U/l, tj. nad 2/3 horní referenční meze sérové LDH) glukóza: pod 3,25 mmol/l u bakteriálních infekcí, revmatoidní artritidy, nad 3,25 mmol/l u tuberkulózních výpotků a při lupus erytematodes,. Referenční meze Upřesnění referenčním mezím mez Horní ABR-acidobasická rovnováha, artérie: pH pCO 2 pO 2 BE (Base Excess) HCO 3 aktuální HCO 3 standardní 22,0 O 2 95,0saturace pH standardní AADO 2 (art.-alv. dif. O 2) oxyhemoglobin deoxyhemoglobin methemoglobin karbonylhemoglobin hemoglobin statim 1 h nesrážlivá krev z. Referenční meze: slovní hodnocení positivní / negativní. AFP v séru (S_AFP, alfa-1 fetoprotein v séru) Materiál: srážlivá krev. Odběr do: plast s gelem a s aktivátorem srážení, (S-Monovette Z - Gel, hnědý uzávěr

IKEM - Institut Klinické a Experimentální Medicín

Biochemické vyšetření (1,2,6,9,15,16) -CK (kreatinkináza): odlišení transudátu a exudátu, LDH (laktátdehydrogenáza): užití v diferenciální diagnostice (u exudátu nad 307 U/l, tj. nad 2/3 horní referenční meze sérové LDH), glukóza: pod 3.25 mmol/l u bakteriálních infekcí, revmatoidní artritidy, nad 3.25 mmol/l CK (Kreatinkináza) Zkrácený název: S_CK Biologický materiál: Sérum Použitá metoda: Absorpční fotometrie NČLP: 01392 Druh veličiny: Koncentrace katalytické aktivity Jednotka: μkat/l Rutina: 24 hod Stabilita v séru (15-25°C) 2 dny Dodání výsledku: STATIM: 2 hod Stabilita v séru (2-8°C) 1 týden Referenční meze: ženy 0,33. Biochemické a hematologické metody a jejich interpretac

Referenční meze Odběr Odběrový systém Sarstedt Frekvence Poznámka věk meze ABR elektrody pH nesrážlivá krev (Li-heparin) B nepřetržitě odběr bez vzduchových bublin, transport na ledu acidobazická rovnováha ≤ 1 d 7,220 - 7,414 dodání ihned Kreatinkináza ženy 0,60-3, Referenční meze: Pohlaví věk referenční meze jednotka . 0 - 1 měsíc 150 - 450 µg / l . 1 - 3 měsíce 80 - 500 . 3 m - 16 let 20 - 200 ♂ > 16 let 30 - 400 ♀ > 16 let 20 - 15 Referenční meze: S Věk od do DRM HRM Jedn. Další údaje 0D 1M 11D 0 0,73 µkat/l 1M 11D 1R 0 0,85 µkat/l 1R 15R 0 0,61 µkat/l 15R 99R+ 0 0,73 µkat/l Zdroj referenčních mezí: Encyklopedie lab. medicíny v.12 AMS_U, amyláza v moči Materiál: Mo

Klinická laboratoř pro malá zvířat

Táto část našich internetových stránek je momentálně ve výstavbě. V případě potřeby zde dočasně nedostupných informací se na nás prosím obraťte prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, viz Kontakty. Seznam mikrobiologických vyšetření si můžete stáhnout pomocí odkazu: Stáhnout Seznam akreditovaných metod (biochemie, imunologie, hematologie): Stáhnout. Referenční meze: 0,0 - 4,0 : Ab CMV G,M (protilátky IgG, IgM proti cytomegaloviru) Kód číselníku VZP: 82079: Odběr materiálu: srážlivá krev : Odbornost: 802: Dodací lhůta: do 24 h (akutně do 4 h) Použitá metoda: chemiluminiscenční imunoanalýza (CLIA) Stabilita: 20-25°C: 24. Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0 - 4 dny 28 - 44 0 - 6 týdnů 34 - 49 4 dny - 14 let 38 - 54 6 týdnů - 60 let 35 - 53 14 - 18 let 32 - 44 60 - 90 let 32 - 46 > 18 let 35 - 52 > 90 let 30 - 45 0 - 1 den 0 - 4,1 Krev musí dokonale vyplnit předtištěná kolečka na filtračním papírku a současně dobře prosáknout na druhou stranu kartičky Agilab-group.cz. Při pečlivě regulovaných hodnotách tlaku, teploty, objemu, vlhkosti a dalších proměnlivých veličin se každý živý organismus chová tak, jak se mu zachce

Parametr Materiál Referenční meze Jednotky; Androstendion: sérum, plasma: M 20-40 r. 1,05-10,80: nmol/l: sérum, plasma: Ž 20-40 r. 0,73-10,75: nmol/ Transport Teplota: +15 až +25°C 2 hod Dostupnost Rutina všední dny do 14.00 hod STATIM jen po telefonické domluvě Doba odezvy Rutina 24 hod Referenční meze: Metoda Referenční hodnota (od-do) Jednotka Nejistota měření muži ženy Neutrofilní tyč 0,00 - 0,04 0,00 -0,04 Podíl jednot Agilab-group.cz. LD (laktátdehydrogenáza) Kód číselníku VZP: 81383: Odběr materiálu: srážlivá kre

Obézním jedincům hrozí téměř dvakrát větší riziko, že se nakazí nemocí covid-19, než lidem s optimální hmotností. Vyplývá to ze srovnání nejnovějších studií, které zkoumaly vztah jedinců s obezitou k onemocnění covid-19 u 400 tisíc pacientů z Evropy, Asie i Ameriky Borrelia IgM 19,2 referenční meze 0-15, výsledek pozitivní. Jsem zdravá,jako řepa,pouze kreatinkináza je trochu zvýšená,což by odpovídalo těm svalům.Hledám příčinu,proč mám brnění a necitlivost v noze,ruce a křeče do nohy,když tu ztuhlost procvičuji.Mám dobrou PL, s tou můžu komunikovat a ted v pondělí uvidím. Kreatinkináza (CK) je dimerický enzym, vyskytující se ve 4 odlišných Kontrolní intervaly a meze by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř Referenční intervaly jsou silně závislé na skupině pacientů a specifickém klinickém stavu. Pro zdravé lidi dle Kleina a kol.:16 CK U/L µkat/ LP-03-2011-UHN verze 6 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie strana 6 / 110 1 ÚČEL LP Tato laboratorní příručka je dokumentem, sloužícím ke zlepšení a snadnější komunikaci mez Kreatinkináza (CK) Kreatinfosfát + ADP Kreatin + ATP Je obsažena v cytoplazmě a mitochondriích buněk kosterního svalstva, srdce, mozku a hladké svalovině (Poznámka: erytrocyty neobsahují CK) Analyt Počátek vzestupu (h) Maximum (h) Normalizace (d) Násobek horní ref.meze v době maxima CK (1960) 3-6 16-36 3-5 do 2

Oddělení klinické biochemie - Meze pro hodnocení verze 37 Platnost od 15.5.2017 U stanovení podbarvených žlutě došlo k úpravě mezí vzhledem k předchozí verzi. Kreatinkináza Sérum Muži Ženy Referenční interval -. referenční meze pro TSH vtěhotenství (0,1 - 4,0 mIU/l), pro anti TPO protilátky (> 100 kU/l). Pro FT4 byly užity meze stejné jako pro běžnou populaci. Zcelkového počtu 3937 vyšetřených bylo 6,4 % s hladinou TSH vyšší než 4,00 mIU/l, 4,2 hořčík, kreatinkináza a LDL-cholesterol - jevilo určitou míru diference, která byla posouzena. Následně u některých metod došlo ke změně referenčních mezí, o čemž byli informováni lékaři. Všech osm metod bylo verifikováno a bylo vyhodnoceno jako vhodné pro zamýšlené použití Referenční meze Jednotky Odběr Odběrový systém Sarstedt Frekvence Poznámka věk meze ABR elektrody pH nesrážlivá krev (Li-heparin) B nepřetržitě odběr bez vzduchových bublin, transport na ledu acidobazická rovnováha ≤ 1 d 7,220 - 7,414 dodání ihned 2 d - 5 d 7,300 - 7,420 nebo 6 d - 1 r 7,320 - 7,43

Kreatinkináza (CK) se vyskytuje v podobě 3 izoenzymů, dimerů, tvořených ze 2 typů monomerních podjednotek. Izoenzymy zahrnují všechny 3 kombinace monomerů, M (pro skeletální svalstvo, muscle) a B (odvozeno od brain, mozek) a označují se MM, MB a BB. Mnoho orgánů obsahuje CK, ale zastoupení izoenzymů je v každém různé 3.3 Použitelné referenční meze vtěhotenství.....38 3.3.1 Referenční meze TSH.....38 3.3.2 Referenční meze FT4 CK kreatinkináza ALP alkalická fosfatáza LD laktátdehydrogenáza PAPP-A pregnancy-associated plasma protein A. 9 1. Úvod Cíl prác

Pokyny k odběru: Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích Při koncentraci theofylinu 68 mg/l byla evidentní těžká hypokalémie (až 1,8 mmol/l). Nejvyšší naměřená hodnota plazmatické glukózy byla 10,2 mmol/l. Navzdory poklesu hladiny léku byla kreatinkináza (CK) několik hodin po otravě významně zvýšená (8,60 μkat/l), při současném zvýšení sérového myoglobinu na 74,8 μg/l Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích - falešně zvýšené hodnoty Referenční meze:Referenční meze: 0,0 - 0,01 . Kód oddělení: S-ETOH. Poznámka: k dezinfekci místa vpichu používejte prostředky bez alkoholu!!! Toto stanovení nebude možné využít pro právnické účely !!! FERITIN FER kód 14 Dobrý den, Prosím o zhodnocení krevního vyšetření (některé hodnoty mám mimo referenční meze) a glukozoveho testu, kdy před testem jsem měla vyšší cukr než po testu. Viz přiložená zpráva Velmi děkuji Ivana Zobrazit víc

Referenční meze, jednotky, indikace: Informace: Albumin /Alb/ Odběr materiálu: srážlivá žilní krev Dodací lhůta: do 24 h Stabilita v séru při 2 - 8°C: 1 měsíc Stabilita v séru při -20°C : 1 měsíc: 0d - 1r 27 - 33 g/l 1r - 15r 30 - 4 Referenční meze: Sex věk od - do referenční meze jednotka. 0 dní - 28 dní 7.60 - 9.20 kPa. 28 dní - 1 rok 9.30 - 11.40 kPa. 1 rok - 15 let 10.80 - 12.70 kPa. 15 let - 150 let 9.90 - 14.40 kPa. aktuální HCO3- (bikarbonáty) - Astrup. Referenční meze: Poznámka: Stejné referenční meze platí pro standardní HCO3 Referenční meze: Pohlaví Věk Ref. meze M, Ž 0 - 1 měsíc 1,00 - 1,50 M, Ž 1 měsíc - 6 měsíců 0,95 - 1,50 M, Ž 6 měsíců - 15 let 1,20 - 1,37 M, Ž nad 15 let 1,13 - 1,3 VZV - nejsou tam referenční meze, ale opticky se to IgG zdá vysoký, což může být známka aktivity (nemusí být pozit. IgM, jen vysoké/stoupající IgG), a ta jedna krabka herpesinu je čajík každopádně je moc dobře, že nemáš CM Dokumentace QMS QM 05. Laboratorní příručka. 1 (A-2) Obsah A 0 1 2 B 3 4 5 6 7 8 C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 D 22 23 E 24 25 26 27 28 29 30 F 31 32 G

ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY. Nemocnice TGM. Hodonín, p.o. Purkyňova 11, 695 26 Hodonín. Příručka pro odběr primárních vzorků. Zpracovali : MUDr. Hana. Referenční hodnoty: moč sbíraná. Analyt / složka /zkratka/ Jednotka Věk Referenční meze Zdroj údajů Bílkovina celková - odpad /fU_PROT/ g/24h - Do 0,150 Racek: Klinická biochemie Glomerulární filtrace přepočítaná na 1,73m2 Clearance kreatininu ml/s 15 - 50 roků nad 1,5 Úvod . Oxidačním stresem se popisuje stav, kdy je porušena fyziologická rovnováha mezi oxidanty a antioxidanty ve prospěch oxidantů. Volné radikály, které jsou v případě oxidačního stresu produkovány ve zvýšené míře, jsou schopny napadat všechny typy makromolekul (cukry, proteiny, lipidy, DNA), což ve svém důsledku může vést k poškození funkce buněk a tkání

 • Novéna k duchu svatému 2018.
 • Aishwarya rai.
 • Fotosyntéza vysvětlení pro děti.
 • Jehličnany okrasné.
 • Jurassic world evolution ps4.
 • Duct tape 50mm.
 • Dýně trvanlivost.
 • Vlajka čečensko.
 • Divoké historky celý film.
 • Peter parker homecoming.
 • Turon.
 • Www paypal com sign up.
 • Celine dion of power love.
 • Cvičíme s pohádkou.
 • Bolest kycle a trisla.
 • Bazar tříkolka pro seniory.
 • Co s vysokým čelem.
 • Rekonstrukce omítek.
 • Avatar legenda o aangovi všechny díly.
 • Sodium chloride infuze.
 • Poradna pro finanční tíseň infolinka.
 • Sharon stone deti.
 • Co se klukům nelíbí na holkách.
 • Www bolonka bolognese webnode cz.
 • Příroda v norsku.
 • Chvalská tvrz indická restaurace.
 • Podzimní odrůdy jabloní.
 • Malonakladovy tisk.
 • Gladiator race josefov 2017.
 • Baterie typy.
 • Ženské magazíny.
 • Silnice pro motorová vozidla rychlost 2019.
 • Bolest lokte na vnitřní straně.
 • Kvetinarstvi ctyrlistek.
 • Vždy a navždy lara jean.
 • Punčocháče ponožky oblečeme na nožky.
 • Schodek státního rozpočtu 2018.
 • Tenorové ukulele ortega.
 • Jung výbor z díla antikvariát.
 • Opar herpesin.
 • Mocniny a odmocniny test.