Home

Sangvinik a cholerik vztah

Když se sejde cholerik s flegmatikem v jedné kanceláři, může to nadělat pořádnou paseku. Každý vnímá svět trochu jinak, má jiný styl komunikace a zcela odlišné reakce. Ale ve firmách bývají potřeba oba, stejně jako zbývající typy: sangvinik a melancholik Sangvinik a ideální povolání Uplatní se všude, kde je třeba dynamiky a organizačních schopností. Sangvinikův živel: vzduch. Sangvinikovo motto: Obdivujte mě! Cholerik Cholerik - základní vlastnosti aktivní, impulsivní, neklidný, nedůtklivý, agresivní, vznětlivý, měnící postoje Cholerik - charakteristik Sangvinik navíc obdivuje cholerikovu analytickou a racionální mysl, zatímco cholerik si cení sangvinikovy zvídavosti a šíře znalostí. Efektivní, ale také problematický, může být vztah s opačnou polaritou, melancholikem

Cholerici dobře šéfují, sangvinici skvěle obchodují

Rozdělení temperamentů pochází už z doby antického řecka (Hippokratova teorie tělních tekutin), kde byl každý typ dáván do souvislosti s nadbytkem určité životní šťávy: Sangvinik - krev, cholerik - žluč, flegmatik - sliz, melancholik - černá žluč. Na Hippokrata navázal doktor Galénos a na něho nakonec Eysenck, který škálu neuroticismu (labilita - stabilita. Sangvinik je jeden ze čtyř druhů temperamentu, stabilní extrovert. Tělní tekutina, která ho ovlivňuje, je krev (lat. sanguis).Je společenský, přístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý, hovorný a optimista.Názorově a emočně je však nestálý, prožívá povrchně a krátce. Bývá schopným podřízeným Temperament - cholerik. 04. 07. 2014. Temperament, jinými slovy vzrušivost, dispozice reagovat určitým způsobem na okolí, byl předmětem zájmu již ve starém Řecku (např. Hippokrates, Galénos) a ani v moderní vědě není jeho význam opomíjen (např. Jung, Pavlov). Temperament je do značné míry vrozený a má co do činění.

Sangvinik, melancholik, flegmatik, nebo cholerik? Víte, jaký typ osobnosti vás vystihuje, a co to pro vás znamená? Odpovězte na několik otázek a otestujte se! 1. Která z následujících rolí ve společnosti vás nejvíc vystihuje? a) Bavič. Sangvinik je asi jediný ze všech čtyř typů temteramentu podle klasického dělení, ke kterému se jeho představitelé mohou veřejně a hrdě hlásit. Ale oni to většinou nedělají - typický sangvinik se takovými drobnostmi, jako je nějaké škatulkování lidí, vůbec nezabývá.Sangvinika by chtěl mít každý za kamaráda. . Jaká je charakteristika typického. Krev - sangvinik Sliz, hlen - flegmatik Žluč - cholerik Černá žluč - melancholik. Názvy temperamentů pochází z řeckých pojmenování jednotlivých tekutin. Termín cholerik pochází z řeckého překladu slova žluč, což je cholé. Podle dominantní tekutiny v těle je tedy jedinec zařazen do jednoho ze čtyř typů. Podle toho, jak moc jste introvertní či extrovertní a labilní či stabilní můžeme říct, zda jste cholerik, sangvinik, melancholik či flegmatik. Sangvinik je stabilním extrovertem, flegmatik stabilním introvertem, cholerik labilním extrovertem a melancholik labilním introvertem. Jak zjistit, jakou máte osobnost

Sangvinik a cholerik vztah Sangvinik - Wikipedi . Sangvinik je jeden ze čtyř druhů temperamentu, stabilní extrovert. Tělní tekutina, která ho ovlivňuje, je krev (lat. sanguis). Je společenský, přístupný, činorodý, veselý, bezstarostný, živě reagující, nenucený, čilý, hovorný a optimista Cholerik je jeden ze čtyř. A tak většinou radostný sangvinik dostal krev, klidný flegmatik hlen, smutný melancholik černou žluč a cholerik žluč. Jsme pěkně namíchaní Kdo se podrobil kvalitnímu několikahodinovému testování osobnosti, ten většinou zjistil, že v jeho temperamentu není jenom jedna Hippokratova charakteristika, tedy že není. Už dlouho zvažuji rozvod s manželem, který je hrozný cholerik. Kolikrát už mi při hádce sprostě nadával (že jsem ku.va,p. ca, blba, krava, neschopna) a to i před synem (3r.). Chytil mě třeba i silně za ruku a odstrčil mě, hodil po mě nějakou věc, schoval klíče od auta, když jsem chtěla někam jet atd Flegmatik - sangvinik - cholerik - melancholik. SANGVINIK - vytěsněná bezmoc + euforie ze zdánlivě nekonečné moci CHOLERIK - uvědomované nebezpečí ztráty moci + snaha uchopit moc (snaha o obnovování hranic) Podej mi ruku (Nemám mapy pro vztah, ale učím se) Reakce na kritiku

Cholerik Kladné stránky Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku. Má podvědomou silnou touhu po změně, kdykoliv vidí, že něco není v pořádku. Bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné Temperament (lat. temperare = mísit) znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Temperament je spjat se vzrušivostí - tj. mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty - a zahrnuje i tendenci měnit nálady Flegmatik, sangvinik, cholerik a melancholik. To jsou čtyři typy temperamentu podle Hippokratova rozdělení. Ten při svém bádání vycházel z teorie, že se určití lidé v určitých situacích chovají stejně. Na základě toho vytvořil čtyři skupiny, přičemž každé přisoudil jednu převládající tělesnou šťávu (humor) Sangvinik a cholerik Sangvinik s cholerikem by mohli ve vztahu fungovat. Cholerik má v sobě vášnivost, zvýšenou citovou dráždivost, prudkost, výbušnost, netrpělivost, nespokojenost, mrzutost, nepoddajnost, agresivnost, citlivost, urážlivost, neukázněnost, nedostatek sebeovládání, je oduševnělý, zásadový, rád mluví a má výraznou mimiku

Cholerik bývá často dobrým a rozhodným šéfem, má vysoké pracovní nasazení a je orientovaný na výsledek. Flegmatik je výborný jako člen do velkého týmu, bývá to nekonfliktní člověk, který má rád svou stabilitu, netouží po ambiciózní kariéře, dobře se soustřeďuje na detailní práci a je vytrvalý.. Sangvinik, cholerik, melancholik, nebo flegmatik? Víte, jaký jste typ osobnosti a co z toho pro vás vyplývá? Zodpovězte následujích deset otázek, které vám to prozradí Vztah ke stravování a pohybu podle našich povahových rysů Cholerik. Cholerici mívají tendence brát jídlo jako prostředek k dosažení cíle, kterým může být například oběd jako pracovní schůzka, cíl uspokojit chuť, uspokojit pocit hladu nebo prachobyčejně díky jídlu přežít. Sangvinik. No a sangvinici - to.

Sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik - Mineralfit

 1. cholerik - rychle reakce, ale i rychle vychladnuti, velmi si cenni vernosti melancholik - zije ve svete pocitu, predevsim sam v sobe, tezko navazuje vztahy sangvinik - lehce se v nejake dobre veci rozhori, kazdeho pak strne ssebou a inspiruje, ale pak zakratko spadne a ma potrebu zase byt nekym zapale
 2. Jsem sangvinik a jsem otravné hovado a melancholik by mě pěkně sral ,tak nevim no co tu jiní napsali - nemyslím si, že by kombinace sangvinik + melancholik byla protiklad. Protiklad je melancholik + cholerik, v takovém vztahu totiž žiju já :-) A je třeba spoustu věcí dopilovávat a obrušovat :-) takže vztah je už teď.
 3. Nikdo samozřejmě není čistokrevný sangvinik, cholerik, flegmatik či melancholik, v každém z nás se mísí v různém poměru prvky všech čtyř základních typů, vždy však lze stanovit, který temperament u konkrétního člověka převládá
 4. Sangvinik. kladné vlastnosti a záporné vlastnosti optimismus, iniciativa, přizpůsobivost, výřečnost podnikavost, pohyblivost citová labilita, lehkomyslnost, přehnaná odvaha, neschopnost soustředit s
 5. Sangvinik . Je spojený s živlem vzduchu a s bytostným článkem duševního neboli astrálního těla. Flegmatik má tedy velmi blízký vztah k dobrému jídlu a pití.北磻 Cholerik potřebuje rozvíjet uznání a úctu k výkonům druhých, sangvinik lásku k druhé osobě, flegmatik potřebuje zájmy druhých před očima a.

Sangvinik, jehož dominantní šťávou je krev, je většinou rychlý, bystrý, je optimista, snadno se pro něco nadchne, ale nemusí u toho dlouho vytrvat. Nerad se rozčiluje a když už se mu to stane, brzy na to zapomene, podobně jako v sobě dlouho nedrží smutky, ba dokonce ani pocity křivdy. Cholerik je vzteklík, spisovný. (lidskost), kladný vztah k práci, ukázněnost, pevná vůle •Pedagogický optimismus - věřit v účinnost temperamentu do čtyřech skupin: sangvinik cholerik, melancholik, flegmatik. Učitel cholerik - má také dost dobrých vlastností, které můž flegmatik-melancholik-sklerotik . Fórum MobilMania.cz. Víc lidí víc v Cholerik kladné vlastnosti záporné vlastnosticelková charakteristika síla reakcí, hloubka citových zážitků, vášnivost, oduševnělost, zásadovost, řeč krev (sanguis) - obdoba vzduchu - vlhká a teplá /sangvinik/ Podle převládající tekutiny v těle vznikají čtyři základní typy temperamentu:sangvinik, cholerik, flegmatik a melancholik. Sangvinik

Manipulativní chování, vztah k lidem jako k věcem a dělením lidí na silné a slabochy vede k tomu, že jejich vztahy nemají dlouhého trvání. Dnes se požaduje aby každý byl extrovert a sangvinik a cholerik. Melancholik a flegmatik jsou považovány za slabé letory. Ovšem já mám na věc jiný názor,právě názor. •sangvinik • flegmatik • melancholik • cholerik Viz. pracovní list Další členění temperamentu A. Členění temperamentu podle vztahu k okolí - podle toho, jak se člověk chová k ostatním lidem EXTROVERT - člověk otevřený, společenský, rád a snadno navazuje nové kontakty, miluje rychlý a aktivní život Cholerik (labilní + extravert) Sangvinik (stabilní + extravert) Flegmatik (stabilní + introvert) Melancholik (labilní + introvert) podle I. P. PAVLOVA. Převzal názvy od Hippokrata; Základem jeho typologie je proces vzruchu a útlumu

Můj manžel je nevyléčitelný cholerik. Vztekal se dokonce i v den naší svatby, na moje narozeniny, o každých Vánocích. Ví moc dobře, že je tím pro mnohé nesnesitelný, ale nedokáže to ovládat. A tak jsem si na to zvykla Dokáže naslouchat a pochopit problémy ostatních. Má pochybnosti o sobě samém, občas trpí depresemi a únavou. TEMPERAMENT A POVOLÁNÍ SANGVINIK Uplatní se všude, kde je třeba být dynamický a mít organizační schopnosti. Jeho heslo: Obdivujte mě! CHOLERIK Vyzařuje respekt, hodí se na vedoucí pozice. Musí se naučit ovládat Cholerik je dynamická osobnosť, ktorá dosahuje svoje ciele. Rovnako ako sangvinik je ústretový a optimistický. Je rodeným vodcom od najútlejšieho veku. Má podvedomú silnú túžbu po zmene, kedykoľvek vidí, že niečo nie je v poriadku. Bez váhania bojuje za ľudské práva a chráni ukrivdených. Nikdy nie je apatický alebo.

Sangvinik je veselý bavič, ale i nestálý partner

 1. Všechna znamení zvěrokruhu jsou rozdělena mezi čtyři základní živly, kterými jsou: oheň, země, vzduch a voda. Protože znamení je dvanáct a živly jsou pouze čtyři, připadají na každý živel právě tři znamení zvěrokruhu. Pro charakteristiku jednotlivých znamení zvěrokruhu jsou živly jakousi esencí, která určuje jejich podstatu a temperament
 2. Sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik Pro každého jsou vhodné jiný pohyb i strava. Temperament má mnohem větší vliv na hubnutí, než jsme si doposud mysleli. zdroj: www.dama.cz, přidáno 29.7.2018 v 22:23, zobrazit podobn.
 3. 1. vztah objektu a pozadí - jako tvar můžeme vnímat jen to, co se odráží od nějakého pozadí, 2. zákon podobnosti - podobné prvky vnímáme jako sounáležící, 3. zákon blízkosti - sousední prvky vnímáme jako sounáležící, 4. zákon hladkého průběhu - vyjadřuje tendenci vidět linie nepřerušovaně, 5

Pohodový sangvinik a výbušný cholerik - Vitalita & Zdrav

Sangvinik - krev, stabilní extrovert Sangvinik je pokládán za člověka otevřeného a vzrušivého, snadno a rychle reaguje na podněty a svůj citový život si bez oné vzrušivosti neumí představit. Sangvinik je člověkem společenským, nezřídka bavič tělem a duší.V dětském věku bývá zvědavý, neposedný a rád se obklopuje lidmi Existují v podstatě čtyři typy lidí podle temperamentu - veselý a činorodý sangvinik, tichý a starostlivý melancholik, soustředěný a klidný flegmatik a vznětlivý cholerik. A každý typ také něco jiného potřebuje. Tak se pojďte podívat, kam patříte vy a s jakou barvou či vůní se budete cítit dobře. Možná až příště půjdete na nákupy, už nebudete tápat

Fórum MobilMania.cz. Víc lidí víc ví. Pokročilé hledán LAB + EX = cholerik. LAB + IN = melancholik. STAB + EX = sangvinik. STAB + IN = flegmatik . 4) Konstituční teorie. Kretschmer. konstituce = stavba těla - mezi určitou tělesnou stavbou a určitou duševní nemocí je vztah. somatotyp → duševní choroba. u hubených - schizofrenie. u obézních - manicko-depresivní stavy (psychóza sangvinik stanovit si pravidla (pokud by se v rodině objevily problémy, sangvinik může reagovat útěkem) problémy ohledně charakteru . jaký vztah mám k ostatním lidem, práci, majetku, životní styl, zda u mě není nějaká závislost . narušená osobnost . některý z partnerů je závislý na návykových látkác Mezilidský vztah, cizím slovem interpersonální vztah (chápáno jako vztah lidí) je obecná vlastnost konkrétního člověka, která se váže k jinému člověku nebo skupině lidí.Je založen na schopnosti najít, budovat, udržet, případně ukončit vztah. V praxi může tato vazba nabývat nejrůznějších podob a vždy záleží na dalších okolnostech a podmínkách její. Vztah žáků (studentů) s učiteli má do určité míry symbiotický ráz. Mnoho škod ve vývoji osobnosti žáka způsobují učitelé, kteří nejsou zcela duševně zdraví (neurotici, psychopati atp.). Frustrují žáky, kteří se mohou stát problémovými, neurotickými atp

Sangvinik, cholerik, flegmatik nebo melancholik? Zjistěte

- sangvinik, cholerik. Introvert - zaměřuje svou psychiku na své vlastní problémy - uzavřený, tichý, neprůbojný člověk - flegmatik, melancholik Typologie Kretschmerova - za základ tvolil vztah tělesného typu k výskytu závažnýc psych. nemocí - typologie byla nejdříve odmítána, ale pak zjistili, že má pravd Sangvinik - čilý, společenský, bezstarostný, přátelský, soustředěný, aktivní - hovorný, vůdčí typ - stabilní extrovert - otevřený - nejméně problémový člověk - silné citové prožitky, ale na dlouho - přiměřené reakce. Cholerik - neklidný, agresivní, aktivní - optimista, vůdčí ty Sangvinik. bude v takové situaci reagovat přiměřeně, tedy vyhodnotí nebezpečí nejreálněji. Na slabé útočníkovy podněty bude reagovat slabě a na na silné adekvátně tak, aby situaci vyřešil co nejefektivněji. Cholerik . se bude špatně ovládat, reagovat bude impulzivně. Jeho sebeobrana bude spíše bojem bez koncepce Sangvinik - krev, vyrovnaný, veselý,nestálý, sangvinik, cholerik , flegmatik, Jedním z nejdůležitějších prvků charakteru je vztah člověka k sobě samému, který je dán především sebepojetím.Charakter má složku poznávací, motivačně emoční a také záleží na sociálních dovednostech..

Temperament (z lat. temperamentum, řec.krasis = správné mísení, poměr) označuje povahové vlastnosti jedince. Jde o charakteristický způsob reagování, chování, prožívání a jednání osobnosti. Subjektivně příznačný způsob, proces a styl vyrovnávání se s dynamickými změnami vnějšího a vnitřního prostředí - dlouho trvá než naváže vztah, ale pokud ho naváže, dlouho to vydrží Extroverce - otevřenost, snadno navazuje kontakty, přátelský - sangvinik nebo cholerik. Introverce - uzavřenost - melancholik, flegmatik. Stabilita - ustálenost - sangvinik a flegmatik. Labilita - nestálost - melancholik a cholerik. Share • sangvinik • flegmatik • melancholik • cholerik Viz. pracovní list Další členění temperamentu: A. podle vztahu k okolí - podle toho, jak se člověk chová k ostatním lidem EXTROVERT - člověk otevřený, společenský, rád a snadno navazuje nové kontakty, miluje rychlý a aktivní život, přizpůsobiv Inteligence, vzhled a sdílené hodnoty jsou při výběru partnera důležité, při zamilovávání ale nejsou rozhodující. Zamilovanost řídí logicky nevysvětlitelné a biologicky podmíněné klíče. Psychologové se pokusili přijít na to, proč se do jednoho člověka stejné inteligence, vzhledu a názorových postojů zamilujeme a do druhého se stejnými vlastnostmi nikoli

Jste sangvinik, flegmatik, cholerik nebo - Ženy

Téma Cholerik na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu Cholerik - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Cholerik v podstatě nemění své postoje a životní hodnoty, je stálý a spolehlivý. Prožívá hluboce a rychle. K věcem, které jednou vyřeší, se již více nevrací. Klady Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický Melancholik Cholerik Sangvinik Flegmatik . 1. Melancholik Vztah ke světu společenský, zaměřený navenek zaměřený do sebe, na svůj vnitřní svět Sociální kontakt snadno navazuje kontakt, otevřený nespolečenský, obtížně navazuje kontakt, uzavřený, rezervovaný. vztah těla a duše • Obrázek z roku 1792 odkazuje k mnohem Galénovské typologii temperamentu • 4 typy: flegmatik,cholerik, sangvinik, melancholik. 2 • Hippokrates a Galenos spojovali temperament (v zásadě.

PPT - Temperament, charakter PowerPoint Presentation - ID

Sama o sobě tvrdí, že je sangvinik a cholerik. Zájmy: Nejradši je s rodinou, ráda si vyjde ven s přáteli, poslouchá hudbu a chodí do přírody. Baví ji péče o domácnost - uklízení a vaření. Vztah k vaření: Vaří ráda a často si recepty upravuje podle vlastní fantazie a připravuje těstoviny na různé způsoby Takže ano, samozřejmě že máš šanci na vztah. vancr : 07.04.2012 13:00:24 : Já ksem 60%procent melancholik, 25%flegmatik, 10%cholerik a 5% sangvinik. Nikdy jsem holku neměl a ani ji mít nemůžu kvůli mé povaze... blb: 07.04.2012 12:44:46 6 tipů, jak si udržet vztah v čase koronaviru . Koronavirus nám mnohé bere, ale může přinést i něco dobrého. Změňte úhel pohledu! Premium Karanténa přinese rozvody i domácí násilí. Může nás ale také stmelit, říká psychoterapeut Jste sangvinik, cholerik, flegmatik nebo melancholik? Objevte své silné a slabé.

Tvrdí o sobě, že je sangvinik a cholerik. Je impulzivní a má rád dobrou zábavu. Zájmy: Jeho velkým koníčkem je kultura a umění. Rád chodí na různé výstavy a koncerty. V létě jezdí na kole a věnuje se cyklistice. Baví ho poznávat nová místa a cestovat. Vztah k vaření: Pokud má čas, snaží se vařit Gábina říká, že soužití s temperamentní osobností je přímo za trest, i když má i své nesporné výhody. Tím, že partner jedná impulzivně, nepředvídatelně a připomíná neřízenou střelu, je náš vztah neustále okořeňován. Nehrozí nám nuda Téma sangvinik na hobby.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu sangvinik - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na hobby.blesk.c Je nutné Typologie temperamentu Hippokratés a také Galénos - člověk se chová podle toho, která tekutina v těle převládá (jen podobenství): 1. sangvinik (lehkokrevný) - čilý, veselý, společenský, nestálý, bezstarostný, plný nadějí, žije pro daný okamžik, nemyslí na budoucnost 2. flegmatik (chladnokrevný.

Slovo: melancholik. Překlady, synonyma, statistiky, gramatika - dictionaries24.co dlouhodobý vztah k jinému člověku, zvířeti nebo věci. Schopnost člověka dosáhnout určitých cílů záleží na jeho: čtyři základní typy temperamentu jsou: flegmatik, cholerik, melancholik a sangvinik. labilní člověk je člověk psychicky nevyrovnaný. Základní typy temperamentu (podle Hippokrata a Galéna) Sangvinik Cholerik Flegmatik Melancholik Sangvinik (sanguis = krev) Čilý Veselý Společenský Nestálý Cholerik (cholé = žluč) Dráždivý Vzteklý Snadno se rozhněvá Ale obvykle se rychle uklidní Flegmatik (flegma = hlen) Klidný až lhostejný Netečný Pomalý Spolehlivý. Studijní materiál 13B - Emoce, Citová zralost, Empatie a Temperament z předmětu Psychologie, střední škol Mám zájem o vážný vztah s mužem 15 - 22 Online před: 2020-12-01 12:35:24. Blokovat Nahlásit Nahraj si prosím fotky :) Kliknutím na tlačítko se odešle vzkaz s prosbou o nahrání fotek. Pavlínka , 15, Aš Charakter: Cholerik, Melancholik, Sangvinik; Povaha: Naslouchavá,.

Jaký jste typ člověka a jaký typ je váš partner

Toto jsou internetové stránky společnosti Stanice O, a.s., IČO: 26509911, se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531

 • Sineko zkušenosti.
 • Grafická karta do notebooku lenovo.
 • Plzeň bory psč.
 • Volejbal dívky praha.
 • Jak zhubnout v 11 letech.
 • Napisy na drevo.
 • Hc san jose sharks.
 • Kruhy pod očima v pubertě.
 • Nejznámější blogy.
 • Prodej krůt moravskoslezský kraj.
 • Kurakao alkohol.
 • Teploty březen 2018.
 • Skoda karoq novinky.
 • Stopa film.
 • Proslov ředitele k maturantům.
 • Škůdci obilí.
 • Domácí barvení řas.
 • Agáva.
 • Multimediální centrum dvb t2 android.
 • Impulsní relé pod vypínač.
 • Žijte ve své zahradě ukázka.
 • Sean lennon charlotte kemp muhl.
 • Plavba lodí kolem světa.
 • Klávesnice swiftkey nebo google.
 • Prodam satni skrin 120cm opava.
 • Americký melír fotogalerie.
 • Mangoworms human.
 • Potkan kedlubna.
 • Kuřecí guláš s těstovinami.
 • National car rental.
 • Hulk movie.
 • Aquapark barrandov slevomat.
 • Jak poznat kvalitní housle.
 • Hornschuch.
 • Kdy vznikla cirkev.
 • S čerty nejsou žerty ke stažení zdarma.
 • Renaud lavillenie.
 • 15.10. svátek.
 • Hry na vyjmenovaná slova po b.
 • Největší jednotka hmotnosti.
 • Úložné boxy plastové.