Home

Ludvík xvi prezentace

Ludvík XVI. Vláda vnuka Ludvíka XV. trvala od roku 1774 do roku 1792. Pro to, aby byl králem - a nejen ve Francii - se však Ludvík vůbec nehodil. Nepokračoval v reformách započatých svými předchůdci a vrátil se ke starému způsobu vlády Ludvík XVI. • centralismus x osvícenství • přepychový dvůr, izolace • opíral se o šlechtu a duchovenstvo (osvobozeny od daní) • 3. stav: zbytek obyvatelstva - 97% (povinnosti, žádná práva) - ½ obyv. bezdomovc

Ludvík XVI

 1. Prezentace Ročník 8. Anotace Velká francouzská revoluce Klíčová slova Ludvík XVI., Versailles, Bastila, Konvent, jakobíni, jakobínská diktatura, direktorium Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák popíše základní události francouzské revoluce. Zdroje a citac
 2. Ludvík XVI. (na kamejích spolu s manželkou Marii Antoinettou). 18. Velká francouzská revoluce Francie v předvečer revoluce Ve Francii žilo v 18. století téměř 26 milionů obyvatel (více obyvatel žilo už jen v Rusku). Absolutistický způsob vlády ve Francii se po celé 18. století nijak nezměnil, poddaní neměli žádn
 3. Původ Ludvíkovým předchůdcem na královském trůnu byl jeho děd Ludvík XV. Rodiči Ludvíka XVI. byli dauphin Ludvík Ferdinand Bourbonský (1729 - 1765), jenž zemřel dříve, než mohl nastoupit na trůn, a Marie Josefa Karolína Saská, dcera Augusta III., polského krále a kurfiřta saského (zde vládl pod jménem Fridrich August II.)
 4. leden 1793 byl Ludvík XVI. - nyní jen občan Ludvík Kapet - sťat gilotinou •zachoval se dopis kata Sansona - král se při popravě choval statečně :Lidé, umírám nevinný. Pak se obrátil na kata. Nedopustil jsem se ničeho, z čeho jsem obviněn. Jen doufám, že má krev navrátí Francii štěstí
 5. Ludvík XVI. v našich článcích. Skvostný zámek přežil hurikán i útok teroristů. 7. 5. 2019 16:17 Před 355 lety začal vznikat současný velkolepý palác ve Versailles. Architektonická perla a jeden ze symbolů Francie zažil a přežil slavné i velice krušné časy

Ludvík XVI. OSOBNOSTI.c

Ludvík XIV. (5.září 1638 Château de Saint-Germain-en-Laye - 1. září 1715 Versailles), řečený Král Slunce - Roi-Soleil, byl francouzský král z rodu Bourbonů, vládnoucí v letech 1643-1715.Jeho otcem byl král Ludvík XIII., matkou Anna Rakouská ze španělské linie Habsburků.Ludvík XIV. panoval 72 let a přežil několik svých nástupců, takže po jeho smrti se. V polovině 18. století ve Francii vládl Ludvík XVI.(1774 - 1792). Za jeho vlády se zhoršuje ekonomická situace státu, zvyšuje se státní zadluženost (především díky účasti ve válkách - válka za nezávislost v Americe).Ekonomii státu zhoršovalo několik věcí, většinou feudálních přežitků

Ludvík XIV. se narodil roku 1638, v době, kdy Evropou zuřila třicetiletá válka. Jeho otcem byl král Ludvík XIII., který však zemřel v roce 1643, tedy v době, kdy bylo malému Ludvíkovi necelých pět let. V té době se stal oficiálně králem Francie, i když až do jeho třiadvaceti let za něj vládla jeho matka, Anna Rakouská. V květnu 1774 zemřel Ludvík XV. na neštovice a na trůn nastupuje nerozhodný Ludvík XVI. 25 miliónů obyvatel Francie očekávalo ráznou vládu ve prospěch neproduktivnějších vrstev obyvatelstva včetně zdanění šlechtického majetku. Nedočkalo se. Vše bylo tak, jako dřív, až na rozmařivý královský život ( např. Prezentace popisuje vládu Ludvíka XIV. ve Francii v letech 1643-1715. Začíná popisem rozvrstvení francouzské společnosti, regentskou vládou, věnuje se potlačení povstání šlechty a nastolení absolutismu, popisuje hospodářskou praxi merkantilismu, věnuje se francouzské expanzivní zahraniční politice a pronikání do zámoří

LUDVÍK XIV. - KRÁL SLUNCE (1638 - 1715) Narození malého dauphina oslavovala celá Francie. Jelikož královna Anna předtím dvakrát potratila a její manželství s Ludvíkem XIII. nebylo z nejšťastnějších, nikdo narození dědice neočekával Ludvík XVII. zemřel v roce 1795 jako desetiletý ve vězení, kam byl spolu s rodinou po revoluci uvržen. Za krále ho prohlásila jeho matka Marie Antoinetta v roce 1793 po popravě Ludvíka XVI.. Jeden ze strůjců revoluce Maximilien Robespierre, který později také skončil na popravišti

Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor. Velká francouzská revoluce ovlivnila svým průběhem celou Evropu 18. a 19. století. Otřásla základy absolutistických monarchií a zapříčinila mnoho významných změn. Dějepisně.cz připravilo o této době našich dějin článek, který v bodech jasně, přehledně a výstižně popisuje vše podstatné Publikováno v Maturitní otázky z dějepisu, Referáty Kategorie čtenářák, čtenářský deník, Dějepis, Deklarace lidských a občanských práv, fáze revoluce, Ludvík XVI., maturita, Maturitní otázka z dějepisu, období generálních stavů, období jakobínského Konventu, Období zákonodárného shromáždění, povstání. Ludvík XVI., tlustý nemotora Prezentace zabírá v Grand Palais několik sálů. Začíná obrazy ze Schönbrunnu, na nichž je Marie Antoinetta, nejmladší dcera Marie Terezie, ještě v kolíbce, při hře se sourozenci nebo při lekci baletu a hudby. Mezi nimi vynikají především podobizny malé princezničky, jejichž autorem je Jean.

Marie Antoinette a král Ludvík XVI. Měli kontrastní osobnosti. Zatímco král byl introvertovaný, plachý a známý jako nerozhodný, Marie byla odvážná, odvážná, živá a milenka s extravagantními módami, partymi a hazardními hrami. Když Marie Terezie slyšela své problémy v manželství, poslala svého syna Josepha II Ale Ludvík XVI. - z dauphina se zatím stal král, ale po pěti letech stále ne manžel - se se svou nerozhodnou povahou nemůže rozhodnout. Další dva roky proběhnou v podobné situaci. Pak se rozhodne zasáhnout Josef, aby přemluvil švagra k operaci. Podařilo se Kyž za Velké francouzské revoluce padla hlava krále Ludvíka XVI. do koše pod gilotinou (1793) a za krátký čas později i jeho manželky, královny Marie Antoinety, zbyly ve vězení Templu jejich dvě děti. Dcera Marie Tereza, zvaná Madame Royale, a syn, následník trůnu, Ludvík Karel (dauphin). Dauphinovi bylo v té době osm let Předmětem aukce jsou: Výjimečná jídelní sestava nábytku LUDVÍK XVI. Stav:v nejlepším stavu Sestava:1x rozkládací stůl, 4x židle, 1x komoda, 1x prosklená skříň Osobní předání uskutečňuji veVyškově, po předchozí domluvě v Brně, na dobírku nezasílám Ludvík XVI. obviněn z tajných jednání s Rakouskem 10. srpna 1792 rozhořčený dav zmasakroval švýcarskou gardu hlídající jeho palác Radikálové se zmocnili moci v Paříži a utvořili novou, radikálnější vládu - Komunu, která vyhlásila nové volby do Národníh

Ty se ale nesešly již od roku 1614. Kdyby Ludvík XVI. věděl, co se stane, až generální stavy svolá, asi by o tom vůbec neuvažoval. Ministr financí Necker chtěl daňovou reformu, Ludvík XVI. ho ale stále odmítal a odvolal ho. Necker se ale naštval a zveřejnil náklady na život dvora, čímž si znepřátelil kompletně všechny Ludvík XVI. Nerozhodný a slabý panovník, zajímal se o lov a techniku. velký vliv jeho . manželka Marie Antoinetta (pyšná Rakušanka - pořádala velké oslavy a zábavy, časté skandály) Státní pokladna byla prázdná, ale na . královském dvoře se žilo přepychov

Ludvík XIV • Prezentace

Prezentace byla vytvořena v rámci projektu Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje Pokus krále o útěk v červnu 1791 se Ludvík XVI. pokusil o útěk ve vztahu ke králi se projevovaly spory mezi umírněnými a radikálními stále přetrvávají hospodářské a náboženské spory Byl poznán v jednom hostinci, ve. Otázka: Velká Francouzská revoluce Předmět: Dějepis Přidal(a): Ajinka - Ludvík XVI. nesvolává generální stavy, naposledy 1613, svolány až 1788 (9) - 290 duchovních, 270 zástupců šlechty a 580 poddaných -> požadavek krále vybrat výjimečné daně, aby splatil státní dluh-> velká nespokojenost třetího stavu, chtěli, aby se hlasovalo jednotlivě - nelibost krále. Kdy Ludvík XVI. svolal generální stavy? a. 1789 b. 1797 c. 1802 d. 1799. 3. Kdy byla dobyta Bastila? a. 1789 b. 1795 c. 1799 d. 1805. 4. Z čeho vycházela nová ústava? a. Z bývalé ústavy b. Deklarace nezávislosti c. Deklarace práv člověka a občana d. Listina základních práv a svobod. 5. Kdy byla vydána první ústava

Marie Terezie - referát a prezentace

Ludvík XVI. ji po opakovaném neúspěchu svého vojska a díky vojenskému tlaku přísahou stvrdil. Francie se tím stala konstituční monarchií, politická moc byla rozdělena na výkonnou moc, kterou představoval král , zákonodárnou moc, kterou představovalo Národní shromáždění (bylo voleno na dva roky, zástupci voleni podle. Francie Ludvík XIV. 9.10. Milenky Ludvíka XIV. (paní de Pompadour, paní du Barry, madame de Montespan a další) Psaný vlastní rukou, formou myšlenkové mapy, prezentace apod. Prezentování ostatním spolužákům v naplánované hodině. Prezentování ostatním spolužákům v naplánované hodině. VFR. Ludvík XVI. Marie.

v roce 1778 šel Ludvík XVI. do války chránit nové Spojené státy. Tentokrát to byl velkolepý úspěch. Zatímco kontinentální Evropa zůstala v klidu, Francie vedla koalici 10 SOBOUL, Albert, Francouzská buržoazní revoluce 1789-1799, Praha 1951, s. 47. 11 TINKOVÁ, Daniela, Revoluční Francie 1787-1799, Praha 2008, s. 19. 12. Ludvík XVI. - skutečná revoluce, zrušena monarchie, založena republika. Další podobné materiály na webu: Osvícenství; Třicetiletá válka (1618-1648) Vývoj Evropy po třicetileté válce; Francouzská buržoazní revoluc

Versailles: referát - iReferaty

 1. (1774 - 1792) -- neschopný panovník -- manželka Marie Antoinetta (dcera Marie Terezie) I.fáze revoluce roku 1789 Ludvík XVI. svolal generální stavy (= parlament, zástupci šlechty, duchovenstva, třetí stav) => král chce vypsat nové daně - během jednání se tzv.třetí stav prohlásil za Národní shromáždění + nepokoje lidu.
 2. Ludvík XV. účast ve válkách o dědictví Rakouské - hlavně proti Británii v USA - zadlužení Francie měl hojné milenky - i v politice Ludvík XVI. nastoupil na trůn 1774 Francie byla nejlidnatější zemí Evropy nebyl příliš schopný - politika ho nebavila za ženu měl Marii Antoinettu (dcera Marie Terezie
 3. imálně v základní škole. Co nejméně o ní vědět, ale co nejvíce o tématu říct, bylo snahou každého středoškoláka, protože Velká francouzská revoluce figuruje mezi obligátními maturitními otázkami
 4. RAKOUSKO-UHERSKO, státní útvar 1867 až 1918, vytvořený po prohrané rakousko-pruské válce 1866 přeměnou rakouského císařství v reálnou unii dvou státních celků (dualismus): Předlitavska (Rakouska - oficiální název Království a země na říšské radě zastoupené a Zalitavska (Uherska, uh. království) spojených osobou panovníka z dědičné habsbursko-lotrinské.
 5. Letošního 17. a 18. července si připomínáme výročí začátku španělské občanské války, největšího a nejkrvavějšího konfliktu na evroém kontinentu v období mezi dvěma světovými válkami
 6. Ludvíka XIV. se do dějin zapsal vedením výstavby mnoha známých paláců a především přesunutí královského sídla do Versailles, bohatého zámku, který obýval rovněž Ludvík XVI. s Marií Antoinettou v období začátku Velké Francouzské revoluce

Zábavná talk show Karla Šípa (2020). Režie M. Čec Marie Antoinetta a její sourozenci. Prvním dítětem rodičů Marie Antoinetty byla dcera Marie Alžběta, která se narodila dne 5. února 1737, zemřela o tři roky později dne 7. června 1740.. Druhým dítětem byla dcera Marie Anna, která se narodila 6. října 1738.Tato arcivévodkyně se dožila 51 let (zemřela 19. listopadu 1789), v rodině ji nazývali Mariannou Ludvík xv zajímavosti. Ludvík Ráža. nar. 3.9.1929 Mukačevo, Podkarpatská Rus, Československo. My všichni školou povinní (TV seriál) (1984). - Režisér Ludvík Ráža povedal o výkone Gabriely Vránové, že svoju rolu.. Ludvík XV. byl francouzský král z rodu Bourbonů vládnoucí v letech 1715-1774 Anotace Velká francouzská revoluce Klíčová slova Ludvík XVI., Versailles, Bastila, Konvent, jakobíni, jakobínská diktatura, direktorium Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák popíše základní události francouzské revoluce ðü1483: Ludvík XVI lØ en krví mladíko ðü1616: W. Harvey objevuje krevní ob˙h ˚Exercitatio anatomica de motu cordis et sanquinis in animalibus ˝ ðü1665: R. Lower první transfœze (mezi 2 psy) ðü1667: J.B. Denis první transfœze lov˙ku (jehn˙ í) ðü1818: J.Blundell první transfœze lidskØ krve dv˙ma rodi kÆm Histori

Stylový nábytek Starožitný nábyte

Ludvík XVI. a jeho problémy v posteli. Marie Antoinetta ..

Literatura v období baroka, klasicismu, osvícenství a preromantismu. Manýrismus - přechod mezi renesancí a barokem, usiluje o tvorbu podle nejlepších osvědčených způsobů a metod, využívá osvědčené prostředky a postupy, jak v umění, tak v literatuře, důraz kladen na vnitřní zážitky a prožitky umělce, neinspiruje se tolik přírodou, ale spíš vlastní. Ku každému povstaniu a vzbure dochádza z dôsledku veľkého útlaku. Francúzsky panovník Ľudovít XVI požiadal 5.5.1789 poslancov o navýšenie finančných prostriedkov v štátnej pokladnici z dôvodu veľkých výdavkov. Získanie financií sa malo vykona Ludvík XVI. usedl na francouzský královský trůn roku 1774 po svém dědovi Ludvíkovi XV. V roce 1770 se oženil s Marií, která po sňatku přijala jméno Antoinetta Ludvík XVI. je v ovzduší nenávisti a hořící revoluce v lednu roku 1793 popraven. Královna Marie Antoinetta je vystavena obrovskému tlaku a žije v nenávisti. Zájem o její osobu neutichá, ale ani ona se nedrží zpátky. Vzdor ji stál život

Ludvík XIV. OSOBNOSTI.c

Ludvík XVII., následník trůnu, syn Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, byl po otcově popravě z rozhodnutí Výboru národního blaha matce odebrán a předán na vychování do rodiny ševce Antoina Simona, funkcionáře pařížské Komuny. Osmiletého Ludvíka přejmenovali na Karla a podle představ jakobínských radikálů ho chtěli. Zmínili jsme ho už v úvodu. Král Ludvík XVI. vyměnil roku 1784 ostrov za obchodní práva ve švédském městě Göteborg. Ani ne o sto let později ovšem Francouzi koupili Svatý Bartoloměj zpátky. Ostrov jim patří dodnes, a tak se zde platí eurem a mluví francouzsky Ludvík XIV. (život, reformy, Versailles) Ludvík XVI. a Marie Antoinetta; Napoleon Bonaparte - Barczyk 8. 1. Vznik USA (George Washington) - Janče 14.1. Průmyslová revoluce - Motyčka 14. 1. Válka Severu proti Jihu (Abraham Lincoln) - Hubert 15. 1. Revoluce 1848 v Praze - Košina 21. 1. Kolonialismus konce 19. století - Egrmaier 22. 1 Ona by se ta Velká francouzská revoluce, za jejíž počátek je nejčastěji označován pád Bastily 14.7.1789, dala spíše srovnávat obecně s ruskou revolucí r. 1917, zahájenou svržením carismu v únoru/březnu 1917, čehož se pak VŘSR stala pokračováním a součástí (a nakonec, i Ludvík XVI. a Mikuláš II. se svými. - leden 1793 - popraven král Ludvík XVI. - sjednotí panovníky celé Evropy proti revoluci - zhoršení hospodářské situace - nespokojenost obyvatel - převrat Jakobínů (Robespierre) - Jakobíni původně připravují nejdemokratičtější ústavu, avšak nevejde v platnost a místo toho rozpoutají hrůzovládu - opět.

Ludvík XIV. - Wikipedi

dějepis.co

Prokletý diamant zvaný Hope. Diamanty jsou podle legend slzy bohů. vychladlých hvězdách vesmíru. Jeden z nejkrásnějších a nejžádanějších diamantů tohoto světa se nazývá Hope. A nosí smrt. Socha bohyně Síty v hinduistickém chrámu měla nádherné modré oči. Dva neobvyklé modré diamanty. Síta unesena démonem a její muž, bůh Ráma, démona pronásledoval Marie Antoinette byla ve svých 14 letech provdána za francouského krále Ludvíka XVI (Jason Schwartzman) s kterým nenašla porozumění, svůj nudný a zoufalý život naplňovala saturaci harazrdními hrami,divokými večírky,módou a luxusem. Film provází rocková hudba netypická pro dobové filmy a krasné kostýmy oceněné. středověká Paříž, 1482, vláda Ludvíka XI. (x 1831, Ludvík XVI.) Hugo poukazuje na sociální rozvrstvení společnosti, neomezenou moc církve, práva bohatých; celkový obraz Paříže, představuje zde všechny společenské vrstvy (král, duchovenstvo, šlechta, studenti, spodina Situace, kterou rozebíráme v této kazuistice, byla zaznamenána při výuce tématu Velká francouzská revoluce. Ústřední psychodidaktickou technikou se staly živé obrazy (still pictures). Jde o způsob vycházející z dramatizace, jejíž podstatou je aktivní interakce s učivem na základě jednání a rozehrávání fikčních výukových situací (Průcha, Walterová, & Mareš. Dokladem by měla být Marie Antoinetta, kterou na podivnou změnu jejího dosud nádherně třpytivého náhrdelníku měl upozornit před nezdařeným útěkem sám Ludvík XVI. Granát propůjčuje majitelce nebývalou přitažlivost a podporuje v ní také touhu a sexuální apetit

Marie Antoinetta - Dějepis - Referáty Odmaturu

Prezentace; Úpravy obrázků král Ludvík XVI. začal uvažovat, že daně začnou platit i privilegované stavy svolal roku 1789 generální stavy (francouzský sněm) při jednání se k třetímu stavu přidali i někteří členové privilegovaných stavů a začaly prosazovat své zájmy, prohlásily se za Národní shromážděn Ludvík XVI. (1774 - 1793) - nerozhodný král, manželka Marie Antoineta (dcera Marie Terezie) 1789 - svolává do Versailles generální stavy (naposledy se sešly r.1614) - cílem panovníka je zavést daně u privilegovaných stavů (= šlechta, církev) -> odpor stavů (dosud platí daně pouze 3.stav - měšťané). Po dlouhém. Prezentace Ročník 8. Anotace Absolutismus ve Francii Klíčová slova Ludvík XIV., Versailles, absolutismus, merkantilismus Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák si osvojí probírané učivo, dokáže vysvětlit pojmy absolutismus a merkantilismus. Zdroje a citac

Anotace: Prezentace nové látky. Očekávaný výstup: žák chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a ekonomické vztahy, operuje s obecně užívanými termíny. Ludvík XVI. a Marie Antoinetta. na trůn nastoupil 1774. nespokojené manželství. Anotace: Prezentace s použitím interaktivní tabule seznamuje s informacemi o Francii, motivuje k samostatné práci s mapami v atlase a opakuje učivo Západní Evropy v Na náměstí v minulosti dokonce padaly hlavy -gilotinou zde přišel o život král Ludvík XVI. i Marie Antoinet - hlavní dění probíhalo v Paříži a okolí, Francie byla stále monarchií, kde vládl Ludvík XVI. - revolucionáři nosili kokardu (trikolóra) - 1791 - Francie - konstituční monarchie, král je omezen ústavou, kterou vytvořilo Národní shromážděn Ludvík XV. se pokusil zdanit i privilegované vrstvy, ale neuspěl (šlechta + církev se ubránily) → stálý deficit financí. Ludvík XVI. (1774 - 1792) Dobromyslný, počestný budižkničemu (Maurois). Byl zoufale nerozhodný. Bavil ho hlavně lov a kutilství (zámečník), o politiku a vládnutí se moc nezajímal

 • Tetování znamení střelec.
 • Steroidy vplyv na psychiku.
 • Ostrava zajímavosti.
 • Nabíjení autobaterie fabia.
 • Chvalská tvrz indická restaurace.
 • Eric trump.
 • Kryl text.
 • Obraz kůň.
 • Jehličnaté stromy test.
 • Yamaha xt 660 z tenere doplnky.
 • Saddam hussein.
 • Křížovky online o ceny.
 • Louis robert stevenson.
 • Rychnovsko krimi.
 • Hledám basistu.
 • Alo diamonds chodov.
 • Bonitace nemecky ovcak.
 • Olivia garden.
 • Pánské zimní boty adidas.
 • Svaz měst a obcí čr zkratka.
 • Lilek hmotnost.
 • Newfoundland mapa.
 • Korektní synonymum.
 • Reehap nova sro.
 • Sepie vs olihen.
 • Subaru forester xt 2019.
 • Rozdíl mezi obchodní společností a družstvem.
 • Minilifting recenze.
 • Seal team us army.
 • Star wars the last jedi rotten.
 • Ekologický přípravek proti mandelince bramborové.
 • Lady gaga bad romance.
 • Nokia alza.
 • Micro ring diskuze.
 • Einstein zeny.
 • Co se klukům nelíbí na holkách.
 • Mapa čr turistická.
 • Galaxii m87.
 • Tabulka hodnocení žáků.
 • Šálek na espresso 60 ml.
 • Pampers new baby dry.