Home

Středoškolská odborná činnost témata

Středoškolská odborná činnost. SOČ? SOČ! Krok za krokem Aktuální ročník. Proč dělat Sočku? Mnozí z Vás si možná říkají proč dělat ve škole něco navíc a proč se zabývat právě Středoškolskou odbornou činností?číst více. Témata pro práce SOČ. SOČ je zkratka vytvořená ze tří slov - Středoškolská odborná činnost. Jedná se o dobrovolnou zájmovou činnost žáků ze všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně a dílčí témata práce (tedy o čem práce je, čeho se týká), ale zároveň i výsledky a jejich vyhodnocení. Rozsah anotace je vymezen 20 řádky Středoškolská odborná činnost. Středoškolská odborná činnost představuje odbornou práci vedenou obvykle na vysokých školách a výzkumných ústavech, díky které přicházejí studenti středních škol do styku s vysokoškolskými pedagogy a výzkumníky, podílí se s nimi na řešení vědeckých úkolů a později se učí samostatně řešit vybraná témata Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná Národním institutem dětí a mládeže MŠMT. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy v kterémkoliv z vyhlášených oborů

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ:12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Hrajeme si s fyzikou - propedeutika přírodovědného vzdělávání pro děti 1. stupně ZŠ Barbora Šádková Liberecký kraj Liberec 201 Středoškolská odborná činnost. Určitě nezapomeň navšívit oficiální web SOČky.Za zmínku stojí také web SOČkaři.cz, který podává všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě.Spousta (nejen) našich SOČek je podpořená organizací JCMM.Určitě koukni na jejich web, můžeš si tam prohlédnout konkrétní podpořená téma a pokud stále. Středoškolská odborná činnost je soutěž odborných prací žáků středních škol, tzn. že je určena pro všechny současné i budoucí maturanty naší školy, protože všichni zpracováváte maturitní práci. Ještě před maturitou si účastníci SOČky vyzkouší 2x obhajobu před komisí školního a okresního kola SOČ. Elektronický archiv vítězných prací SOČ, spravovaný Národním institutem dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zahrnuje odborné práce studentů, kteří se umístili na prvním, druhém a třetím místě v každém ze soutěžních oborů celostátní přehlídky SOČ

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost. 43. ročník: 42. ročník: 41. ročník: 40. ročník: Do 38. ročníku univerzita nabízí pro budoucí autory témata i konzultanty prací. Zvláštní dík je třeba vyslovit i společnosti CZ.NIC, která se letos ujala sponzorství soutěže. Díky ní jsou lépe finančně zajištěny okresní a. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ umístíte na předních místech, máte otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z vás bude SOČ startem vaší budoucí vědecké. Středoškolská odborná činnost. Obrovský náskok před svými vrstevníky; Seznámení s akademickým prostředím a s psaním odborné práce; Možnost zařazení do programu podpory nadaných studentů (JCMM) Harmonogram tvorby odborné práce 1. Vybíráte téma do cca června. Je vhodné si zajistit konzultanta z praxe. 2 Uživatel nepřihlášen. Přihlásit se. Zapomenuté heslo. Registrovat se. v modulu Diskuz

Středoškolská odborná činnost - Sweb

Pokud si chcete text práce nebo její případné přílohy stáhnout, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte volbu Uložit cíl jako.V opačném případě se může stát, že bude Váš prohlížeč chtít soubor zobrazit rovnou a jeho načítání může zvláště u větších souborů trvat dlouho Středoškolská odborná činnost 2014. V Plzni na Gymnáziu Luďka Pika skončila v neděli 15. června největší přehlídka samostatných prací středoškoláků - Středoškolská odborná činnost (SOČ), jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím gestorem Národní institut pro další vzdělávání Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou

Středoškolská odborná činnost je mimořádně náročná časově, odborně, množstvím účastníků i organizačně. Finanční dotace z rozpočtu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se však během posledních let díky nulové valorizaci ztenčily, takže plnohodnotnou realizaci soutěže si nelze představit bez. Středoškolská odborná činnost . 39. ročník - 2016/2017. p r o p o z i c e. 1 CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně studentů prvních ročníků VOŠ a talentovaných žáků základních škol

Středoškolská odborná činnost (SOČ online) 43. ročník - 2020/2021 p r o p o z i c e MŠMT vyhlásilo ve Věstníku č. 7 Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2020/2021, které se budou konat distančně. Středoškolská odborná činnost se v tomto školním roce bude konat online. 1 CO JE SOČ Středoškolská odborná činnost. SOČ je určena talentovaným žákům SŠ s hlubším zájmem o výzkum a vývoj v přírodovědné oblasti. Nabízená témata, jména školitelů a krátkou anotaci tématu naleznete zde (nabídka témat je průběžně aktualizována). V případě zájmu o SOČ nás,. Středoškolská odborná činnost. Tomáš Tichava - Knihovna ZBK (studie) I přes uzavření škol žáci zpracovali odborná témata a škola doporučila pro postup do krajského kola tři soutěžní práce: David Frankošvili 3.G Regenrace brownfieldu, Martina Košťálová 3.D Náhrada plastifikátorů kavitovanou vodou, Kateřina. Maturitní témata; Seminář - příprava na VŠ Domů / Školní rok / Soutěže / Středoškolská odborná činnost. Středoškolská odborná činnost. Naposledy upraveno uživatelem Vilém Landrgott dne 12. Listopad 2017 - 16:21. ŠKOLNÍ A KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE SOČ PRO ROK 2016/17 UKONČENO K 26.4.2017 V Plzni na gymnáziu Luďka Pika skončila v neděli 15. června 2014 největší přehlídka samostatných prací středoškoláků - Středoškolská odborná činnost (SOČ), jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jejím gestorem Národní institut pro další vzdělávání

Středoškolská odborná činnost - FCH VUT v Brn

 1. SOČ (Středoškolská odborná činnost)-přihlašování témat 24.4.2013 Do úterý 30. dubna 2013 mohou zaměstnanci a studenti fakulty přihlašovat odborná témata do Středoškolské odborné soutěže
 2. Odborná část: Přístupové sítě, xDSL, PON, VHDL. Teoretická část: přehled pasivních optických sítí PON, návrh sítě pro modelovou lokalitu (útlumová bilance, topologie, konfigurace sítě) Praktická část: realizace demonstrační PON sítě, její konfigurace a ověření parametrů pomocí analyzátorů, diagnostika.
 3. isterstvo školství
GLP -- Celostátní/krajské kolo SOČ

Středoškolská odborná činnost (SOČ) 2014 / 2015 - opět 2 práce na celostátní přehlídce Školní kolo SOČ proběhlo 11.3. 2015. Žáci gymnázia a SOŠ prezentovali 21 prací, tzn. více než dvojnásobek proti 10 pracem v minulém ročníku. Kromě dvou postoupili ostatní do okresní přehlídky STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14.Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Analýza dětské kresby Analysis of children's drawing Autor: Vít Kubásek Škola: Obchodní akademie Neveklov, Školní 303, 257 56 Neveklo

Středoškolská odborná činnost Fakulta chemicko-technologick

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují Středoškolská odborná činnost (SOČ) zasahující v podstatě všechna témata, která vám jen vytanou na mysli - umění, stavebnictví, doprava, náboženství, dokonce i sex. McDonald's je produktem mcdonaldizace a je jejím zářným příkladem, ale je jen nepatrnou částí této - dovolte mi použít tento termín. Středoškolská odborná činnost - přírodovědné obory Přehlídka soutěžních prací proběhne ve středu 21. března 2018 od 8:00 hod v aule školy. V letošním roce Vám nabízíme spoustu zajímavých témat z biologie, chemie, astronomie, zdravotnictví a ochrany životního prostředí

Středoškolská Odborná Činnost - Nid

 1. STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST soutěžní obor č. 11 stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE EKUMENICKÉ KAPLE NA ROZÁRCE V HRADCI KRÁLOVÉ STUDY OF EKUMENICAL CHAPEL ON THE ROZÁRKA IN HRADEC KRÁLOVÉ AUTOR: ONIDŘEJ MACHAČ ŠKOLA: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ
 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Staré Město, Velehradská 1527. Gymnázium; Agropodnikání.
 3. Středoškolská odborná činnost . Na Fakultě technologické UTB ve Zlíně byla vypsána témata pro práci na projektech v rámci Středoškolské odborné činnosti. Věříme, že zadaná témata zaujmou ty studenty, kteří se hlouběji zajímají o přírodovědné obory
 4. Středoškolská odborná činnost 41. ročník - 2018/2019 p r o p o z i c e 1 CO JE SOČ? Středoškolská odborná þinnost (SO) je dobrovolná zájmová þinnost žáků všech typů středních škol, případně studentů prvních roþníků VOŠ a talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SO je samostatn

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích Středoškolská odborná činnost (SOČ) Takzvaná Sočka má v Česku dlouhou tradici, od roku 1978. Pokud se o nějakou věc zajímáš do hloubky a chceš přinést něco nového, soutěž je přesně pro Tebe

Video: SOČ na MU pro středoškolák

SOČ - Středoškolská odborná činnost

 1. Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěží talentovaných studentů středních škol zaměřená na řešení odborných problémů v osmnácti vědních oborech. Soutěž probíhá ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící obhajují své práce
 2. ace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu.
 3. gymnÁzium a stŘednÍ odbornÁ Škola rokycany. gymnÁzium 371 725 363 | soŠ 371 722 237 |. gymnÁzium ČtyŘlet
 4. K realizaci vyučovacích předmětů integrujících průřezová témata. Vyučovací předměty. Vyučovací předmět Český jazyk a literatura využívá rovnoměrně rozložené časové dotace. Středoškolská odborná činnost.
 5. See more of Středoškolská odborná činnost (SOČ) - nejlepší start ve vědě on Faceboo
 6. Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UHK je sídlem Ústřední komise fyzikální olympiády a konzultačního střediska soutěže Středoškolská odborná činnost, které poskytuje konzultace, vypisuje témata prací a zajišťuje přístup do laboratoří
 7. Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé poté často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích

SOČ - archiv prac

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž s mnohaletou tradicí. První studenti si v jejím rámci poměřili své síly již v roce 1979 a od té doby se stále rozrůstá a láká nové a nové účastníky, aby se nejen porovnali s dalšími vrstevníky, ale především aby sami sobě dokázali, že jsou schopni uspět i v náročné konkurenci Středoškolská odborná činnost může obohatit nejen soutěžící studenty, ale také vedoucí jejich prací. Zadavatelům témat soutěž SOČ přináší následující: Vyzkoušíte si odborné vedení práce a získáte pedagogickou zkušenost; Při následném vedení bakalářské či diplomové práce už budete vědět, co a ja

O projektu JCMM z. s. p. o

 1. Středoškolská odborná činnost - soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v osmnácti vědních oborech. V současné době nabízíme tato témata: Výuka principů štíhlé výroby formou moderní deskové hry. Odlišnosti a zajímavosti při (obchodním) jednání s jinými národy.
 2. Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškoláci v rámci osmnácti oborů soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 13. až 15. června 2014 v metropoli Plzeňského kraje. Hostitelské úlohy 36. ročníku SOČ se ujalo Gymnázium Luďka Pika za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje, města Plzně.
 3. Model maturitní zkoušky pro rok 2021. Podle stávající legislativy se maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu - Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve.
 4. Středoškolská odborná činnost. Školní rok 2019/2020. I v letošním roce realizume SOČ pro zájemce o jadernou chemii. Více informací můžete získat na e-mailu petr.distler@fjfi.cvut.cz. SŠ studenti ve školním roce 2017/2018 bodovali se svými pracemi napříč Č
 5. Středoškolská odborná činnost. SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují
 6. Středoškolská odborná činnost (SOČ) Thale; The English Library; Vyhledávání. PCMZ2021. Témata povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky - ústní zkouška. Obor: 79-41-K/41- gymnázium : Obor: 79-41-K/81 - gymnázium: Délka vzdělávání: 4 roky
 7. Manuál Jak se efektivně učit a zvládnout dobu korony a distanční výuky. 19. říj., 07.52. Učitel O

Středoškolská odborná činnost. 11. prosince 2016; Mgr. Eva Hurychová; Řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Latinský jazyk. 1. září 2016; Mgr. Eva Hurychová; Témata k maturitní zkoušce z latinského jazyka (Středoškolská odborná činnost) - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Máte prosím nějaký nápad na zajímavé téma letošní SOČ? (Středoškolská odborná činnost). Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související. Středoškolská odborná činnost je dobrovolná, připomněla ředitelka gymnázia Klára Jelinková. Pro některé účastníky je účast prestiž, pro jiné může představovat výhodu u přijímacích zkoušek na vysoké školy, jiné motivuje i vidina postupu na mezinárodní soutěže, uzavřela

Středoškolská odborná činnost 2018. 9. 5. 2018 PhDr. Milan Hána štítky: Soutěže a úspěchy Chemie Středoškolská odborná činnost. Další ročník středoškolské odborné činnosti (SOČ, 40. ročník) je opět před námi. Po roční přestávce proběhnou veřejné obhajoby prací, které snesou kritéria skutečné vědy Letos již 42. ročník okresního kola tradiční soutěže Středoškolská odborná činnost se odehrál ve čtvrtek 15. dubna poněkud netradičně - vzhledem ke koronavirové epidemii se obhajoby studentských prací uskutečnily on-line. Studentům byl tak sice odepřen osobní kontakt s porotou a změna podmínek..

Středoškolská odborná činnost v JMK 16.03.2016 V našem kraji se SOČce věnujeme tak trochu jinak, zápis z jednání pracovní skupiny na podporu SOČ v letošním školním roce naleznete v příloze, a to včetně nově schváleného postupového klíče do okresních i krajského kola soutěže Přehlídka toho nejlepšího, co dokázali středoškolští studenti v rámci soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) vytvořit na poli odborné práce a vědy, se bude konat ve dnech 16. až 18. června v Boskovicích. Hostitelské úlohy se ujala Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice

Středoškolská odborná činnost - GL

 1. Středoškolská odborná činnost je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, které se věnují ve svých školách, klubech nebo individuálně. Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jejím hlavním garantem je od roku 2014 Národní institut pro další.
 2. Středoškolská odborná činnost 2018/2019 SPŠS Vsetín Školní kolo Pro školní kolo v roce 2018/2019 byly navrženy následující témata: Formovací stůl - učební pomůcka výroba, odzkoušení a vytvoření učebního materiálu (manuálu) do STT Stavba motokáry - strojírenství zhotovení výrobku, výkresová dokumentac
 3. Kategorie: Fyzika, Humanitní - ostatní Typ práce: Absolventské práce Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Absolventská práce seznamuje s významem, pravidly, účastí či historií celostátní soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).Podána je jak charakteristika soutěže obecně, tak speciálně v oboru fyzik
 4. Středoškolská odborná činnost je soutěž s velmi dlouhou tradicí. Je pořádána od roku 1978. Jejím oficiálním vyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. U studentů podporuje samostatnost, badatelské úsilí, tvůrčí činnost i schopnost obhájit vlastní názor a dosažené výsledky. Zároveň je.
 5. SOČ - středoškolská odborná činnost. 17.4.2018 PRAHA [Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy]Autor: Štěpánka Friedrichová Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy ve spolupráci s MŠMT a Národním institutem pro další vzdělávání pořádají v pondělí 23. dubna od 9 hodin krajské kolo již 40. ročníku SOČ - Středoškolské odborné činnosti
 6. SOČ - středoškolská odborná činnost. 15.4.2013 PRAHA [Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy]Autor: Štěpánka Friedrichová, tel: 222333844 Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s Domem dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádá v pondělí 29. dubna krajské kolo již 35. ročníku SOČ - středoškolské odborné činnosti
 7. Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Testování varroatolerance včel AUTOR: KONZULTANTI: Jiří Danihlík, 4. ročník Ing. Květoslav Čermák, CSc. Gymnázium Františka Palackého Pokusný včelín Zubří Husova 146 RNDr. Martin Jáč, Ph.D
SOČ na MU pro středoškoláky

Středoškolská Odborná Činnost

Středoškolská odborná činnost je soutěž organizovaná mezi středními školami různého zaměření. Podle stanovených tématických okruhů zpracovávají žáci malé vědecké práce pod vedením svých konzultantů.. V letošním roce zpracovávají naši žáci tato témata Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů. Výsledkem SOČ je zpravidla samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k Témata prací 1. Čím více projezdíte, tím více platíte, tím více se spotřebuje benzínu, nafty Středoškolská odborná činnost. Poslední březnový den se uskutečnilo na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku školní kolo SOČ (středoškolská odborná činnost), kterého se zúčastnily dvě studentky druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent. Témata prací byla následující #socjededal Obhajoba mé práce SOČ pro rok 2019/2020. * Ano, jsem si vědoma, že jsem prohodila pravá/levá strana, je to bráno z mého pohledu

Odborná činnost na Křence - Gymnázium Brno, Křenová 3

PT průřezová témata RVP rámcový vzdělávací program SOČ středoškolská odborná činnost SPC speciálně pedagogické centrum SVP speciální vzdělávací potřeby ŠMP školní metodik prevence - školní metodička prevence ŠVP školní vzdělávací program ŠZ školský záko Středoškolská odborná činnost 2019 - okresní kolo (výsledky) 1. 4. 2019 PhDr.Milan Hána štítky: Fyzika Soutěže a úspěchy Chemie Základy společenských věd Středoškolská odborná činnost. Po roční přestávce opět proběhla obhajoba prací ze středoškolské odborné činnosti (SOČ) - okresní kolo Středoškolská odborná činnost 41. ročník -2018/2019 p r o p o zi c e 1 CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně studentů prvních ročníků VOŠ a talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatn SOČ (středoškolská odborná činnost) je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují před odbornou porotou Středoškolská odborná činnost, jak sám název napovídá, je velmi odbornou činností. Každý žák má možnost realizovat se jejím prostřednictvím a dokázat si, co umí a v čem je nadprůměrný. Práce se nemusejí zabývat jenom látkou probí-ranou ve škole, ale mohou být prezentací osob

SOČ/ Středoškolská odborná činnost

Odborná činnost na Křence; PoŠkole; Středoškolská odborná činnost - obor 03 chemie. Publikováno 22.6.2016 22.6.2016 od RNDr. Valerie Richterová, Ph.D. Středoškolskou odbornou činnost jsem se rozhodl absolvovat, protože mě zajímalo, jak vypadá práce chemika v laboratoři. Dostal jsem skvělého konzultanta, se. dovolujeme si připomenout, že na naší škole probíhá již několik let velmi úspěšně soutěž Středoškolská odborná činnost - SOČ. SOČ se promítá do všech oborů a předmětů. Vyžaduje však odborný dohled, proto si v příloze můžou zájemci o tuto soutěž přečíst nabídku spolupráce s Přírodovědeckou fakultou. Středoškolská odborná činnost obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie krajské kolo (2. místo) Jiří Zelenka (C4A) - 3 b. Fyzikální olympiáda krajské kolo kat. A (3. místo) a kat. B (4. místo) Středoškolská odborná činnost obor matematika a statistika krajské kolo (1. místo) Radek Jirásek (C4B) - 2 b Středoškolská odborná činnost - obor historie - krajské kolo (5. místo) Veronika Holečková (O8) Středoškolská odborná činnost - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby - krajské kolo (5. místo) Jan Kratochvíl (O5) * Soutěže v cizích jazycích - němčina G II. B - krajské kolo (1. místo) Markéta Macáková (O5) Středoškolská odborná činnost na naší škole. Už několikátým rokem se studenti našeho gymnázia pravidelně zapojují do středoškolské odborné činnosti, v rámci níž vypracovávají odborné práce na různá témata z okruhu humanitních věd i technických oborů

SOČkaři v okresním kole soutěže triumfovali - Gymnázium

Středoškolská odborná činnost - iDNES

Středoškolská odborná činnost - absolventská práce. Absolventská práce seznamuje s významem, pravidly, účastí či historií celostátní soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Podána je jak charakteri... Typ školy: SŠ. Kategorie: Fyzika, Humanitní - ostatn Jakub Jan Fiala a Ondřej Kočan se rozhodli udělat výuku angličtiny zábavnější a hlavně modernější. Začali proto pracovat na novátorské učebnici, s níž vyhráli prestižní soutěž pro talentované studenty Středoškolská odborná činnost (SOČ). Zároveň se tak stali nejspíš nejmladšími autory učebnic u nás Výzkumná témata; Výzkumné úspěchy; středoškolského studia A1 matematická A2 fyzikální A3 chemická A4 biologická SOČ - středoškolská odborná činnost (A9) ve vybraných dále vyjmenovaných oborů v průběhu středoškolského studia, resp. posledních čtyř let studia u 8-letých gymnázií 1. Matematika a statistika 2 Středoškolská odborná činnost (SOČ) SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 17 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují

Vzorové práce :: SOČ na SOČ

Školní rok 2020/2021. Titulní stránka; Kurzy; Školní rok 2020/2021; Kategorie kurzů Středoškolská odborná činnost aneb Ukaž svůj talent. Jako každý rok, tak i letos začátkem dubna, se u nás na průmyslové škole v Písku konala soutěž SOČ - Středoškolská odborná činnost. Tato soutěž má jak část soutěžní a výstavní Středoškolská odborná činnost. Univerzita se zapojuje také do soutěže talentovaných středoškoláků, a to prostřednictvím Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V rámci této odborné soutěže jsou řešeny odborné problémy v osmnácti vědních oborech

Středoškolská odborná činnost 2019/202

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství. Dává absolventům dobré odborné základy a vykazuje dlouhodobě vynikající výsledky ve vzdělávání studentů. Studenti jsou úspěšní v praxi i při absolvování dalšího studia na technických univerzitách, především na ČVUT v Praze

Fakulta darovala počítače pro nízkopříjmové rodinyDen přírodních věd | Střední průmyslová škola chemická

Informace o maturitních zkouškách Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. PCMZ2021 - vnitřní předpis; PP_PCMZ2021 - vnitřní předpis; Témata PCMZ 2021; Školní seznam literárních děl pro SČMZ (2020/2021 Středoškolská odborná činnost. Vyber si, piš, konzultuj a ukaž, co v tobě je. V rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ), prestižní soutěže s mnohaletou tradicí, nabízíme každoročně rozmanitá témata ke zpracování. Přijít však mohou studenti i s vlastním nápadem a spojit se tak s našimi experty SOČ - středoškolská odborná činnost, viz www.soc.cz. TSP - test studijních předpokladů. VŠP - Všeobecné študijné predpoklady v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných spol. SCIO. cz, s. r. o základní konverzační témata. Středoškolská odborná činnost (SOČ) Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost žáků všech typů středních škol, případně i talentovaných žáků základních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je. Samozřejmě jsem moc rád, že jsme letos s kolegou Šimonem Zemanem uspěli. V obou případech jsem spolupracoval se společností Českomoravský štěrk, která mi umožnila lokality prozkoumávat, říká Vácha, jenž dvojici výzkumných projektů zpracovával pro celostátní soutěž Středoškolská odborná činnost (SOČ)

 • Slim lipo cena.
 • Ac adaptér.
 • Obálka b6.
 • Co je epidural.
 • Proč muži plešatí.
 • Dakar 2018 route.
 • Macbook růžový.
 • Cocky meaning.
 • Victoria secret modelky váha.
 • Bulharská rula cena.
 • Fox obleceni zeny.
 • Epidural cena motol.
 • Bosu elite balance trainer.
 • Sestaveni navazce na suchou mušku.
 • Vancouver počet obyvatel.
 • Philipp lahm claudia lahm.
 • Pobyt ve sklípku pro dva.
 • Hřib moravský.
 • Monster high film cz online zdarma.
 • Fyzické testy aktivní záloha.
 • Vitaland eshop.
 • Jakub voráček syn.
 • Vidlice rock shox reba.
 • Zvětšení rtů juvederm.
 • Diazepam dávkování pes.
 • Volejbal praha nábor.
 • Zuš harfa.
 • Slunce seno a pár facek herci.
 • Hatě znojmo otevírací doba.
 • Zvedák na auto obi.
 • 10 nejpodivnějších zvířat.
 • Pampers new baby dry.
 • Bolest kycle a trisla.
 • Adidas yeezy boost 350 v2.
 • Tarify elektřiny innogy.
 • Partnerské testy.
 • Navrh interieru architekt cena.
 • Pěstování celeru na zahradě.
 • Rýže basmati tesco.
 • Radio kiss frekvence liberec.
 • Bayram 2019.