Home

Diapauza

In animal dormancy, diapause is the delay in development in response to regularly and recurring periods of adverse environmental conditions. It is a physiological state with very specific initiating and inhibiting conditions. The mechanism is a means of surviving predictable, unfavorable environmental conditions, such as temperature extremes, drought, or reduced food availability diapauza. zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spáne Rád bych se zeptal, co je to u larev brouků: diapauza? Jak se provádí a k čemu je dobrá. Děkuj předchozí slovo: » diapauza, diapeusa následující slovo: » diapedéza slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:610 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida Listonoh americký (Triops longicaudatus) je až 50 mm dlouhý korýš s tělem chráněným hnědým až hnědožlutě zbarveným krunýřem (někdy vybarvený i pestřeji), tvarem poněkud připomínající trilobita.Kůži, kterou je opatřen, musí v prvních týdnech svého života velmi často a později už jen občas svlékat, kvůli růstu těla

Diapause - Wikipedi

Diapauza - Slovník cizích slov Online-Slovník

Diapauza umožňuje přežít periodická období nepříznivých vnějších podmínek, v mírném pásu zejména zimy , v teplejších oblastech potom horka a sucha . Diapauza se vyskytuje nejčastěji u hmyzu , ale byla popsána i u jiných skupin živočichů Diapauza je klíčovou složkou životního cyklu hmyzu. Umožňuje překonávat nepříznivá období a využívat sezónně dostupných zdrojů. Naším cílem je přispět k základnímu poznání molekulární, biochemické a fyziologické podstaty diapauzy a s ní spojené odolnosti vůči abiotickým stresorům z prostředí diapauza [dy-, řec.], zastavení nebo zpomalení životních projevů některých bezobratlých živočichů v určité, pro druh specifické vývojové fázi. Je indukována vnějšími podmínkami, např. zkracováním dne, a fyziol. je podmíněna změnou hormonální situace. D. je přizpůsobením k nepříznivým podmínkám během roku, např. k období zimy nebo sucha diapauza, diapeusa Co je diapauza, diapeusa zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů , např. zimní spáne význam slova diapauza: zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spáne

diapauza, diapeusa. zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek; Souvisijící slova. Synonym diapauza zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat diapauza v čeština, polština. Anglický překlad slova diapauza Diapauza - Další jazyky. Stránka Diapauza je dostupná v 30 dalších jazycích. Návrat na stránku Diapauza. Jazyky. Bahasa Melayu; català. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu diapauza.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru

Diapauza je zpomalení životních pochodů živočichů, k němuž dochází kvůli pravidelně se opakujícím příchodům nepříznivých podmínek prostředí. Diapauzu využívá mnoho druhů hmyzu i další živočichové, například ryby halančíci, k přetrvání období chladu nebo naopak horka, sucha, popřípadě období s. Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase diapauza.Found in 0 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned

Chemiczne czynniki kierujące przeobrażeniem owadów

diapauza hmyzu. Sezónní pozastavení vývoje růstu hmyzu. To může být buď vyvolané podněty okolního prostředí (např. fotoperiody), nebo jako fakultativní součást životního cyklu, aby se časový vývoj se sezónními změnami Diapauza u lýkožrouta smrkového - možná cesta ke zv ýšení efektivity ochranných zásah ů 3 KAPITOLA 1 - Úvod, p ředstavení projektu a p řehled provedených experiment ů 1.1 Úvod a p ředstavení projektu Diapauza je fyziologický stav, v němž hmyz přežívá dlouhotrvající cyklické výkyv Diapauza (yun. diapausis — toʻxtash, dam olish) — hayvonlar hayot faoliyatining tinim davri; bunda umumiy modda almashinuvi pasayadi. D.ning vujudga kelishiga tashki muhim sharoitlari: ozuqa sifati, namlik, harorat, kun uzunligining mavsumiy oʻzgarishlari sabab boʻladi diapauza. zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek . diapedesis. is, f. (ř. dia skrz, ř. pedan skákat, ř. pedesis skákání) diapedeze, prostup, pronikání krevních elementů neporušenou cévní stěnou do okolí. diapeusa. zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spáne

Diapauza. Nazwa diapauza pochodzi od greckiego słowa diapausis, oznaczającego przerwę.Po raz pierwszy została opisana przez entomologa Williama Wheelera w 1893 roku. Diapauza to opóźnienia cyklu życia wywołane zmianami abiotycznych sygnałów, takich jak zmiana ilości dostępnego światła, temperatury lub dostępności pokarmu Latentní gravidita - diapauza = vývoj zárodku zastaven na úrovni blastocysty po dobu cca 16 týdnů, takže celková délka březosti je tak cca 9 měsíců. Probíhá-li říje později (na podzim či na začátku zimy), pak se diapauza zkracuje nebo k ní nedojde. Kladení: konec května a začátkem června 1 - 2 mláďat diapivo - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov

Co je to Diapauza. iFauna.c

TeraChameleons - chov chameleonů. Osvětlení terária Tento kratičký článek nemá ambice v nepřeberném množství nabídky osvětlovací techniky vybírat to nejlepší www.entu.cas.cz. Výzkumné zaměření: Studium regulace vývoje hmyzího organismu, dynamiky hmyzích populací a funkce hmyzu v ekosystémech.Ústav byl zřízen k 1.1.1962. Vznikl sloučením Entomologické laboratoře ČSAV, vytvořené k 1.1.1954, s oddělením patologie hmyzu, které bylo založeno v roce 1953 v bývalém Biologickém ústavu ČSAV Diapauza. Stav, kdy je pozastaven vývoj nebo růst, silně oslabený metabolizmus; často souvisí s určitými sezónami (typické pro hmyz) Co znamená diapazon? Význam slova diapazon ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny

Projekt byl zaměřen na zjištění kritické délky dne a teploty, při níž dochází k indukci diapauzy u lýkožrouta smrkového. Dále byla zkoumána aktivita mitochondriálních enzymů v létacích svalech lýkožroutů, energetické rezervy a vývoj pohlavních orgánů samic v závislosti na stáří a fyziologickém stavu jedince, zejména ve vztahu k diapauze a fenoménu tzv. (Furcifer pardalis) Poznámky k chovu Popis: Chameleon pardálí se řadí svou velikostí - samci až 52 cm (většinou do 40cm), samice max. 30 - 35cm -.. Fotografie motýlů z Čech, Moravy a Slezska. Motýli České republiky. Výkladový slovníče diapauza. Výraz (slovo) diapauza a má tento význam: zpomalení nebo zastavení životních projevů živočichů, např. zimní spánek Další možné výrazy tohoto slova: diapeusa Další slova začinající na písmeno D. Slova s podobným názvem: diapivo, diapozitiv, diaprojekto

diapazon - ABZ.cz: slovník cizích slo

 1. DORMANCE ‐využití strategie rozptylu v čase DORMANCE = stav, kdy organismus setrvává v inaktivním stavu s pozastaveným vývojem a tak přečkává nepříznivé podmínky ‐vyšší odolnost k nepříznivým faktorům (např
 2. Také u samic těch druhů zvěře, které nemají utajenou březost se blastocysta neimplantuje ihned, ale až po určité, většinou poměrně krátké době, zvané diapauza. Ta je např. u bachyně až 20, u muflonky a daněly 18, u kočky 10, u zaječky 6 - 8 a u králice 4 dny
 3. diapauza bezobratlí vývojově naprogramovaná fáze, v níž dochází k pozastavení vývoje (arresteddevelopment) spouštěna specifickými podněty (např. zkracující se fotoperioda) stádium vnímavé k tomuto podnětu nemusí být totožné se stádiem v diapauze diapauzní stádium - kterékoliv vývojové stádiu
 4. Fakultativní diapauza. Fakultativní diapauza je také známá jako laktační opožděná implantace kvůli její regulaci laktací. Pokud žena kopuluje, zatímco ještě kojí, na předchozí vrh, stimul sání způsobí, že embrya vstoupí do diapauzy. Je známo, že k tomu dochází u některých hlodavců, hmyzožravců a vačnatců

1. přestávka; pomlka, odmlčení; 2. průpis; kopie provedená zvláštní technikou pomocí průpisového (pauzovacího) papír utrzymywanie w [] utrzymywanie w warunkach ścisłej kontroli wszelkich manipulacji organizmami szkodliwymi, np. w takich warunkach środowiskowych, aby nie wystąpiła diapauza udržování materiálu [] udržování materiálu v podmínkách umožňujících přísnou kontrolu rozmnožování škodlivého organismu, např. v takovém životním režimu, při němž nedojde k diapauze oj4 oj Diapauza a Larva · Vidět víc » Metabolismus. Metabolismus (z řec. meta - přes, balló - házím) neboli látková přeměna je soubor všech enzymových reakcí (tzv. metabolických drah), při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách a v živých organismech. Nový!!: Diapauza a Metabolismus · Vidět víc » Mexik Diapauza a Calanus finmarchicus · Vidět víc » Dřepčík (Epitrix) Dřepčík z rodu Epitrix je 1,5-2 mm velký, obvykle tmavě zbarvený, černý, červenavě až tmavě hnědý nebo hnědavě žlutý brouk. Nový!!: Diapauza a Dřepčík (Epitrix) · Vidět víc » Klíněnka jírovcov

Listonoh americký - Wikipedi

 1. diapauza zimowa translation in Polish-Slovenian dictionary. Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase diapauza zimowa.Found in 0 ms
 2. NEW: MINDCRAWLER - Lost Orbiter - LP (orange/black/splatter) Sound Effect Spacerock • MINDCRAWLER - Lost Orbiter - LP (black) Sound Effect Spacerock • MOVASTRO - Erreto - LP (white) Sound Effect Psychedelic • MOVASTRO - Erreto - LP (black) Sound Effect Psychedelic • HARMONIA - Musik Von Harmonia - LP + CD 1974 Lilith Krautrock Elektronik • LITTLE BIG HORN - Little Big Horn - 2 LP.
 3. Obrázek: Statistická analýza výsledků transkriptomického profilování u octomilky Chymomyza costata (vlastní DNA mikročipy zahrnovaly 1 042 vybraných genů).Navržené fáze diapauzy jsou na diagramu analýzy hlavních komponent (PCA) zřetelně odděleny od přímého (nediapauzního) vývoje a zároveň tvoří jasně navzájem vymezené shluky
 4. dianetika. americká metoda zvyšování duševního potenciálu; celkem 21796 cizích slov « diametrální diapauza » diapauza
 5. pasivní disperze,sladkovodní klanonožci, diapauza Klíčová slova v angličtině: passive dispersal, freshwater copepods, diapaus
 6. Diapauza hmyzu: regulace a fyziologické principy; Komplexní transkripční odpověď na chladovou aklimaci a chladový šok u hmyzu; Detekce a funkční analýza genů zodpovědných za chladovou odolnost hmyzu; Dlouhodobé skladování hmyzu za nízkých teplot a kryo-konzervace; Hormonální regulace hmyzích trávících proces

Tvorba odolných životních stádií a mechanismy pasivní disperze sladkovodních klanonožců Development of resistant life stages and mechanisms of passive. Embryonální diapauza u savců / Autor: Kučera, Jan, 1985- Vydáno: (2007) Zimní spánek zvířat / Autor: Raths, Paul Vydáno: (1980) Handbuch der Zoologie : eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches. Vydáno: (1956 estivace [-ty-, lat.], aestivatio 1. ekol . letní dormance - zpomalení až zastavení životních pochodů nebo vývoje organismu v letním období; přizpůsobení k přežití v nepříznivých podmínkách (vysoké teploty a nízká vlhkost). U rostlin se projevuje opadem listů, přežívají jako semena. U živočichů je e. letní spánek, např. u hlodavců, poloopic a pouštních. Embryonální diapauza u savců / Autor Kučera, Jan, 1985-Vydáno 2007 . Umístění: Načítá se... Získat plný text. VŠ práce nebo rukopis. Do oblíbených. Uloženo v: Jednotky. Vyhledávací nástroje: RSS — Poslat emailem.

diapauza BioLib.c

 1. ConceptNet 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.If you use it in research, please cite this AAAI paper. See Copying and Sharing ConceptNet for more details.Copying and Sharing ConceptNet for more details
 2. Diapauza hmyzu •(ne)vázána na konkrétní vývojové stadium -embryonální, larvální, imaginální -nejvýznamnější synchronizující mechanizmus •obligatorní diapauza -diapauza geneticky fixována na určité vývojové stádium (např. monovoltinní druhy) •fakultativní diapauza -pouze u jedinců generace, která je.
 3. Produkce tepla: - pohybová aktivita (normál 2x) intenzivní (3-10x zvýš. metabolismu - svalový třes (tonus, svalový třes) - zvýšení metabolismu 2-3x
 4. Diapause is a period of suspended or arrested development during an insect's life cycle. Insect diapause is usually triggered by environmental cues, like changes in daylight, temperature, or food availability. Diapause may occur in any life cycle stage—embryonic, larval, pupal, or adult—depending on the insect species

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Hmyz diapauza se obvykle spouští v oblasti životního prostředí podněty, jako jsou změny v denním světlem, teplotou, nebo dostupnost potravin. Diapauzy se může objevit v jakékoliv fázi životního cyklu - embryonální, larvální, pupal, nebo dospělý - v závislosti na druhu hmyzu

diapauza - definice - češtin

Diapauza může nastat také v aktivních fázích života, které procházejí rozsáhlou migrací (příklad: motýl dospělého monarchy). Diapauza je zahájena snížením tělesných koncentrací růstových a líhajících hormonů Diapauza synchronizuje životního cyklu hmyzu se sezónními změnami v jejím prostředí, včetně zimních podmínkách. Zjednodušeně řečeno, pokud je příliš chladno létat a nic k jídlu, můžete také dát pauzu (nebo pozastavit) 3.2.4. Hibernace hmyzu, diapauza 3.2.5. Odolnost hmyzu proti chladu a tolerance k zmrznutí 3.3. Adaptace na teplo 3.3.1. Adaptace na vysokou teplotu a nízký obsah vodních par ve vzduchu 3.3.2. Adaptace na vysokou teplotu a vysoký obsah vodních par ve vzduchu 3.4. Adaptace na r ůznou výživu 3.4.1. Působení výživy jako zdroje energi Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací

Diapauza V září larvy vstupují do diapauzy následující jaro -asi 80% se vylíhne 11% leží do dalšího jara a 2,5 % do třetího jara vývoj 2-4 letý Diapauza je odvislá od počasí (teplota, vlhkost) Suché jaro -pecka příliš vyschlá- imaga nejsou schopna se prokousat ven a hynou v n diapauza 260 d. vývoj plodu 30 - 37 d. (I. -) IV. - V. (- XII.) (4) 5 - 7 (výj. 10) 2 - 3: 2 - 3 m. 9 - 12 m. 6 - 8 (10) r. Mustela erminea hranostaj: ad. F 100 - 180 g M 130 - 350 (450) g: VII. - VIII. (IX.) a II. - III. celkem (223) 240 - 270 (378) d. diapauza 210 d. vývoj plodu 33 d. IV. - V. (3) 4 - 7 (výj. 10) 1 : 3 - 4 m. 1,5 - 2 r. 7. kalcifikace fyziologická. Proces, který organické tkáně ztvrdnutí podle fyziologické uložení vápenatých solí. Kód deskriptoru: G07.700.320.18 Diapauza je klíčovou složkou životního cyklu hmyzu. Umožňuje mu překonávat nepříznivá období a využívat sezónně dostupných zdrojů. Cílem laboratoře je přispět k základnímu poznání molekulární, biochemické a fyziologické podstaty diapauzy a s ní spojené odolnosti vůči dalším stresorům z prostředí Diapauza je často adaptací, jak přežít období nepříznivých podmínek. Ovšem některá diapauzující stádia neukončují dormanci hned, jakmile nastanou vhodné podmínky. Tato prodloužená diapauza může být způsobena prostředím, pokud se diapauzující stádia nedostanou k podnětům, které by ukončily dormantní stav..

pojem diapauza až pojem diastola - ABZ

Délka inkubace je různá, lednové vajíčka se mi líhli při stejných podmínkých zároveň s vajíčky z května. Pod 2,5 měsíce se mi nevylíhlo ani jedno mládě, jedno vajíčko mi teď trhá rekord a jede už přes rok. Předpokládám, že diapauza je možná, nicméně není potřebná. Zajímavosti o Klapavce americk Jak se hmyz adaptuje na sezonní změny, jako jsou diapauza neboli zpomalení životních pochodů daného organismu? Jakými mechanismy měří sezonní délku dne a jak fungují jejich fotoperiodické hodiny na molekulární, anatomické i genetické úrovni? Jaká je geografická variabilita fotoperiodických hodin? Odpovědi na tyto otázky hledá dr. David Doležel, vedoucí laboratoře.

Diapauza - Slovníček - Koláčkova galerie motýl

Prosim trochu podrobněji.Špatná teplota-tzn.vyšší než ty 4stupně?A ta diapauza toť co? Re: Re: , ( petrbrew , 09.11.2007 14:26) celé vlákno | reagovat Tady si ten diacetyl najděte ného pásma (zimní diapauza). Mnohé invazivní druhy komárů řadíme k nejdůležitěj-ším vektorům onemocnění člověka (Ae. aegypti, Ae. albo-pictus), řada z nich se i velmi rychle šíří a dosáhla již prak-ticky kosmopolitního rozšíření (Aedes albopictus). Mno-hé druhy patří k nejdůležitějším vektorům onemocněn

ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV Laboratoř diapauzy hmyz

Až r. 1955 dokázal dosud žijící saský profesor zoologie Haeckelovy univerzity v Jeně H. J. Müller, že diapauza babočky síťkované je řízena fotoperiodou (počtem hodin světla za 24 h). Obecně lze konstatovat, že světlí motýli jarní generace se líhnou z diapauzujících kukel - potomků housenek rostoucích za. Hmyz upadne do stavu, kterému se říká diapauza. Týká se jak larev, tak zakuklených i dospělých jedinců. Je to vlastně taková dlouhá odpočinková pauza. Do zimního spánku upadají samozřejmě jen druhy, které žijí v chladnějších oblastech. Mravenci, kteří obývají tropy, žádný zimní spánek nepotřebují

Diapauza, dědičně podmíněný stav pozdrženého vývoje; fyziologický stav, ve kterém živočich překonává cyklicky se opakující nepříznivá období vnějšího prostředí (nízké teploty, nedostatek potravy aj.). Její začátek je ovlivněn vnějšími faktory (délka dne, teplota ap.). Vyskytuje se např. u hmyzu Nejvíce mšic bývá na jaře a počátkem léta, a na to je mnoho druhů přizpůsobeno. Larvy se vyživí v tomto období a pak upadnou začátkem léta do jakéhosi letního a zimnímu spánku, kterému říkáme diapauza. Někde pod kameny či v listí přečkávají tato období, aby se pak na jaře zakuklily v tzv Pracovní zařazení Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř molekulární chronobiologie Oddělení: Oddělení molekulární biologie a genetiky Pracoviště: Entomologický ústav Kontaktní údaje Telefon: 420387775239 E-mail: dolezel@entu.cas.cz Ostatní Popis: HLAVNÍ VÝZKUMNÉ SMĚRY. Adaptace hmyzu na sezónní změny - diapauza, mechanismy fotoperiodických hodin (na molekulární.

diapauza (ang. diapause) Styv, kdy je zastaven vývoj nebo růst a kdy je silně oslaben metabolizmus; často souvisí s určitými sezonami. Srovnej Hibernace. Diapsida (ang. .) Plazi se dvěma spánkovými jámami. diastema (ang. ----) Široká mezera oddělující zuby Třetí diapauza, opět fakultativní, pak může nastat na konci organogeneze, ve chvíli, kdy už je zárodek kompletně připraven k vylíhnutí. O tom, zda zárodek vstoupí do některé diapauzy, i o tom, kdy z diapauzy vystoupí a bude pokračovat ve vývoji, rozhoduje velmi složitá a komplexní kombinace genetických faktorů a. Klíčovou přidanou hodnotou perlooček pro laboratorní výzkum je jejich životní cyklus (cyklická partenogeneze), v němž se střídá nepohlavní a pohlavní rozmnožování a diapauza (viz rámeček 1). Jde o velmi úspěšnou strategii, jak v proměnlivém prostředí přežít nepříznivá období, efektivně využít dostupných. Diapauza DEFINITION A period of reduced metabolic rate in some animals or insects during which growth and development are temporarily suspended, often linked to seasonal or environmental changes

diapauza Vševěd.c

DIAPAUZA (RUS) b. M, 2000 {1-c} DP = 6-5-9-0-0 (20) DI = 3.44 CD = 0.85 - 7 Starts, 1 Wins, 1 Places, 2 Shows M, 2000 {1-c} DP = 6-5-9-0-0 (20) DI = 3.44 CD = 0.85 - 7 Starts, 1 Wins, 1 Places, 2 Show Proto je samice klokana schopná vychovávat několik různě starých potomků současně. Zatímco právě oplodněné vajíčko čeká v klidovém stavu ve vejcovodu (tomuto období říkáme diapauza), starší vajíčko se vyvíjí v děloze. Další generace, je představována mládětem, které je již přisáté ve vaku NEW: creamcheese - Abflug - CD Psychedelic • THE BUZZDEALERS - Blooming - LP Nasoni Garage Bluesrock • MOUTH - Rhizome - LP Tonzonen Psychedelic Krautrock • AX GENRICH & BAND - Krauts & Other Herbivores - CD Self release Krautrock Psychedelic • ELECTRIC SANDWICH - Electric Sandwich - CD 1973 + 2 bonus tracks Hiatus Progressiv Krautrock • MR.FOX - S/t - LP 1970 Longhair Psychedelic. Nemá pravdu ani v tom, že hmyz hibernuje - u hmyzu se to nazývá diapauza. Blecha přežije v diapauze (zimním spánku) mráz pouze za podmínky, že se v přírodě musí hlouběji zavrtat do země, kde nemrzne. Klíště to umí taky. Pokud jsou tvrdé mrazy -20 st. C a hmyz se nezavrtá hluboko, tak nepřežije Diapauza jako forma dormance je běžná vlastnost sladkovodního zooplanktonu. Je to způsob obrany před nepříznivými podmínkami, způsobenými biotickými nebo abiotickými faktory, a tudíž může být považována za únik či disperzi v čase. Produkce diapauzujícíc

Diapauza hmyzu - demonstrace larvální diapauzy u octomilky a imaginální diapauzy u ruměnice pospolné 10. Souhrnný test Studijní aktivity a metody výuky Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pozorování, Laboratorní práce, Exkurze, Praktická výuka Účast na výuce - 60. V Zooparku Zájezd mají mláďata chameleona krátkorohého, podle jeho provozovatelů jde o evroý unikát. Zájezdská zoo má jednu z největších kolekcí chameleonů na světě, podařilo se zde odchovat i další zajímavé druhy, například brokesii Thielovu (ještěr blízce příbuzný chameleonům) 4) jejich vajíčka dokáží přežít až 20 let v tzv. hibernaci (říká se tomu také diapauza), kdy i za životu běžně nepříznivých podmínek jako je sucho, mráz nebo dlouhotrvající teplo dokáží po kontaktu s vodou opět ožít a již během 1-2 dnů diapauza dimorfismus diverzita druh. E . ekologie ekosystém ekoton entomologie estivace exuvie. F. feromon. H. habitat hemolymfa hibernace hibernakulum hilltopping hmyz (Insecta) housenice housenka . I. imago instar introdukce invazní druh. K. kanibalismus kategorie krypse křídla kutikula. L . lapač larva lepidopterologie. M. management. utajenou březostí (oddálená implantace, embryonální diapauza). Tento jev je znám např. u některých kunovitých a medvědovitých šelem, ploutvonožců, pásovců, slona a srnce. Další strategií, jíž se porod odloží na nejpříhodnější období roku, je utajené oplození

Diapauza V určitém stadiu životního cyklu přečkávají v klidu mnozí živočichové nepříznivé podmínky prostředí. Takovýto stav organismu označujeme jako dormance. Hibernace je stav , kdy živočichové pečřkávájí v klidu chladné období roku např. medvědi. Estivace, organismy snižují metabolismus a ostatní projevy běhe Biologické vztahy ve vodách - základní a realizovaná nika, bottom-up vztahy (vnitrodruhová konkurence o zdroje), interspecifické kompetice (konkurenční vyloučení, koexistence, paradox planktonu, vztahy fytoplankton-perifytické nárosty, resp. makrofyta), top-down vztahy (predace a herbivorie ve vodách), filtrátoři vs. konzumenti makrofyt, predátoři ve vodách - typy.

Srnec obecnýFluturele de matase

Diapauza, diapeusa Slovník cizích slov infoz

Klíčová slova: pasivní disperze, sladkovodní klanonožci, diapauza . Abstract Copepods are an important part of metacommunities in freshwater and marine ecosystems. Freshwater copepods occur at all continents and are found in almost every water habitat. These small invertebrates cannot actively disperse among habitats and therefor Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Přírodov ědecká fakulta Popula ční dynamika lýkožrouta smrkového (Ips typographus (L.)) na vybraných lokalitách Šumavy Bakalá řská práce Markéta Davídková Školitel: RNDr. Petr Doležal Ph.D

diapauza - slovník cizích slov onlin

Bunaea alcinoe

Diapauza - Další jazyky - Wikipedi

Arctia festivaAgricultura pe înţelesul tuturor / Dăunătorii mărului (I

Diapauza - Vikipediy

SKALNÉ KENGURY na hrane - Časopis Quark
 • Pega hoist fablovka.
 • Delfíni dokument.
 • Hidden beach filipíny.
 • Www abetec.
 • Andropauza léčba.
 • Hry do závěrečné části hodiny.
 • Tretters.
 • Peter parker herec.
 • 3d lukostřelba závody.
 • Horoskop vodnar na zitra.
 • Guna fem cena.
 • Neživá příroda slunce.
 • Romány pro dívky.
 • Anotace cz.
 • Propichování masa.
 • Svatba ve švýcarsku.
 • Tenata křížovka.
 • Bývalá obec bohumilov.
 • Download grand theft auto lll apk.
 • Sahara senica 2019.
 • Jak se vyrábí příze.
 • Attersee cyklo.
 • Gainer a protein spolu.
 • Test laktátové křivky praha.
 • Proteka prahou reka vltava.
 • Privoz lavka troja.
 • Levenhuk strike 60 ng.
 • Havajský zázvor.
 • Zobrazit stahované soubory explorer.
 • Bílé dásně.
 • Nabíječka huawei p9 lite 2017.
 • Wardruna, lucerna velký sál, 22. listopadu.
 • Sneaker shop.
 • Půjčovna aut praha 11.
 • Hra o trůny kniha postavy.
 • Aktivizační cvičení pro seniory.
 • Prodej krůt moravskoslezský kraj.
 • Azalka venkovní.
 • Dt 54.
 • Lupus fotografie.
 • Daň z nabytí nemovitosti u novostaveb 2018.