Home

Nefilové

Slovo Nefilové ( נפלים resp. נפילים) je tvořeno slovním základem N-P-L (נפל) resp. N-F-L, který může znamenat:. NáPaL - pád, padat, být shozen/svržen/spuštěn dolů, selhat, neuspět NéPeL - předčasně narozený, potrat. Podle slovníku biblické hebrejštiny Abarim znamená kořen NPL pád a je spojen s významem zvláštní či odlišný Nefilové = Strážci ? Zecharia Sitchin dále uvádí, že v některých svitcích 1. knihy Henochovy je přímo uveden pojem Nefilim tam, kde je v překladu slovo Strážce. Nefilové tedy museli být právě oněmi záhadnými Strážci. Sitchin, Setkávání s bohy, str.116 Kdo byli Nefilimové, Nefilové? Byli to andělé, nebo by to mohli být démoni, ba co podivnějšího, mohli to být mimozemšťané? Jason Thomas zkoumá důkazy.----- Existují rozličné případy, kdy Bible a ufologie tvoří dva. Starověké texty podrobně popisují, jak nefilové žili na Zemi a stvořili chaos a destrukci. V jednom okamžiku v historii začali mít prorocké sny o armageddonu, a strach se přehnal přes jejich srdce. Podle textů byl prvním nefilem, kterému se takový sen zdál, titán Mahway, syn anděla Barakela

Nový Fénix je časopis s dlouholetou tradicí a potěší všechny, kdo hledají nevšední inspiraci. Děláme ho rádi a vědomím smysluplnosti a s přesvědčením, že štěstí a spokojenost je výsledkem pozitivního přístupu k životu Nefilové (VIII.) Strážci, Nefilové a ničení země . Skoncování se vším tvorstvem, nejen s člověkem. V 6. kapitole biblické knihy Genesis je popsáno, co předcházelo potopě světa. Synové božští začali obcovat s lidskými ženami a rodily se zrůdy - Nefilové nefilové. Henochova kniha. Posted on Author . O Henochově knize se říká, že byla napsána Henochem (Enochem) v předpotopních dobách, o kterém je zmínka v Božím slovu. Tuto knihu měl před zničením zachránit sám Noe. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let

O Henochově knize se říká, že byla napsána Henochem (Enochem) v předpotopních dobách, o kterém je zmínka v Božím slovu. Tuto knihu měl před zničením zachráni V knize Genesis 6:4 (překlad Bible21) se uvádí: V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti. V jiných verzích Bible se obrům říká nefilové Nefilim - Nefilové = Siriané - Kniha Genesis v hebrejském originále nazývá bytosti, které přišly z Vesmíru na planetu Zemi, jako Nefilim a označuje je za bohy, za boží syny. Toto slovo nefilim představuje ve svém významu obry, ale správněji ti, kdož byli sesláni dolů Co se mi na knize líbí nejvíc je zpracování tématu (nefilové, démoni, padlí andělé - vše bylo do příběhu zakomponováno nenásilně a dělalo to příběh zajímavějším.) Dalším nesporným kladem je vývoj vztahu mezi Annou a Kaiem, které jsem si spolu zamilovala,.. Co se čisté fantastiky v knize týče (nefilové), tam je to lepší, ale protože její podklad je stejně primitivně jednotvárný jako u zbytku ( = bible), nikam výrazně to knihu v mých očích neposouvá. RiverSong. 26.12.2016

Dr. Stella: Dobře, krátká verze je tato. V Bibli v knize Genesis se píše, když byl svět zaplavený, všude byli Nefilové, tito tvorové byli rozdělení duchové to znamená, že jejich těla byla zaplavená a jejich duchové poletovali kolem. To jsou démoni. Démoni také pochází z padlých andělů, když Lucifer byl vyhnaný z. Nefilové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž z dávna byli - toť lidé šemu. To není tradiční překlad Je tedy pravděpodobné, že nefilové pravidelně kontrolovali pokrok lidstva (a pokaždé se rozhodli, že jej podpoří), jelikož se mohli setkat a poradit pokaždé, když se Dvanáctá planeta přiblížila k Zemi

Nephilim, Nefilové

 1. Nefilové se nakonec obrátili proti lidem, začali je vybíjet a krom toho konzumovali vše, co bylo kolem. Hrozilo, že skončí veškerý život na Zemi, a tak se do toho vložili ti andělé, kteří zůstali loajální Bohu
 2. Hebrejská kniha Jubilei popisuje démony jako potomky andělů - strážců; ti se měli vzepřít Bohu a s lidskými dcerami zplodit potomky - Nefilim; přestože pak Nefilové zemřeli při potopě, z jejich duchů se stali démon
 3. Všichni Anunnaki a Nefilové, kteří přežili tento útok asteroidu, přesídlili na Marduk, protože životní podmínky této nové planety jsou podobné podmínkám na Marsu, Tiamatu (Faetónu) a Zemi. Z toho vzešel historický přesah na Nibiru, jako planetu, z níž kdysi na Zemi přišli Anunnaki - bohové nebe a Země
 4. Co se mi na knize líbí nejvíc je zpracování tématu (nefilové, démoni, padlí andělé - vše bylo do příběhu zakomponováno nenásilně a dělalo to příběh zajímavějším.) Dalším nesporným kladem je vývoj vztahu mezi Annou a Kaiem, které jsem si spolu zamilovala, a taky další zajímavé postavy v podobě Kaiových přátel

Neví si s tím rady dokud nepotká na rockovém koncertě kluka jménem Kaidan Rowe, který jí řekne, že oba jsou potomci padlých andělů - Nefilové. Ti musí pod pohrůžkou smrti rozsévat mezi lidi zlo v podobě sedmi smrtelných hříchů, a Anna je potomkem démona závislosti na alkoholu a drogách Úryvek z knihy Velekněží (The Hierophants) od Valery Uvarova. Hlavním účelem tohoto komplexu je sledovat a zničit meteority, které přenášejí nebezpečné bakterie, a odklánět velké asteroidy, které by mohly tento komplex poškodit, způsobit jadernou zimu, a tím ohrozit život na obývaných planetách. Podle tradice, když ve Sluneční soustavě začal další přesun. Uvedu hned několik příkladů: 3Q15 (jeden ze známých svitků od Mrtvého moře), Plimton 322 (hliněná matematická tabulka), solifuga (pavoukovec bez jedu), Nimrod (pravnuk Noema), projekt Blue Book (UFO - sledování), ariánství (křesťanský teologický směr), trikvetra (mytologický symbol), Drakeova rovnice (počet. Nyní uznávaný učenec přichází s ohromující teorií, jak nefilové - rasa hledačů zlata z odrodilé planety - použili klonování k tvorbě bytostí na Zemi. Proč se titobohové pokusili o zničení člověka během potopy před 13 000 lety a co se stane, když se jejich planeta přiblíží každých 36 století k Zemi Tento popis najdeme po celém světě ve všech starověkých kulturách, kde se mluví o hybridní rase zvané Nefilové. Tohle hybridní pokolení je známo pod různými jmény. Byli známi jako polobozi, v dějinách se o nich dočtete, polobozi

NEFILIM - Matrix-2001 / Gai

Délka jednoho oběhu Nibiru kolem Slunce je 3600 pozemských let. Ony bytosti - nefilové - na Zemi přilétaly vždy, když se jejich planeta k Zemi přiblížila, někteří zde zůstávali, jiní se v určenou dobu vraceli zpět na Nibiru. Nižší božstvo bylo označováno jako Anunnaki Nefilové, boží synové a strážci? Mýty a skutečnost. Uložil(a) Štefan Schúbert. Boho. Jak se Nefilové objevili po potopě - není známo. V Bibli svaté je o tom mnoho svědectví. V každém národě žije rasa gigantů, uprostřed normálních lidí.Bůh nařídil Hebrejům - všechny ty národy ubít. Potomci padlých andělů si uchovali geny všech živých organismů na zemi- různá Monstra. O 27,min. kněz vypráví o.

Jaká je skutečná pravda o bytostech Nefilim? Energie život

Když započal čas (4) 31.08.06 Ivo Wiesner. Odhlédneme-li od historie, která není v současnosti jednoznačně ověřitelná dochovaným literárním či materiálním zdrojem, je nepochybně velmi zajímavé jak ta část historie, pro kterou podle řady historiků a badatelů existují hmotné důkazy, je stále odbornou veřejností přesouvána do oblasti řekněme odvážných hypotéz Vydavatel. Nový Fénix, s.r.o. Na Ježově 370. 251 66 Senohraby. IČO: 045 95 02

5. Nefilové: lidé ohnivých raket 89 6. Dvanáctá planeta 117 7. Epos o stvoření 137 8. Království nebeské 159 9. Přistání na planetě Zemi 175 10. Města bohů 191 11. Vzpoura Annunaků 209 12. Stvoření člověka 225 13. Konec všeho tvorstva 241 14. Když ze země prchali bohové 257 15. Království na zemi 273 Seznam literatury 28 Jestliže totiž nefilové stvořili člověka na Zemi, možná tím pouze plnili rozsáhlejší plán někoho Vyššího. Z. SITCHIN. New York únor 1977 1 NEKONEČNÝ ZAČÁTEK. ZE VŠECH DŮKAZŮ, jimiž dokládáme své závěry, je dokladem nade vše významným sám člověk. Z mnoha hledisek je současný člověk - Homo sapiens. nefilové. Nefilové představovali pro lidi božstvo, které bylo na vyšší úrovni než lidé a lidé je ctili (v tomto duchu Sitchin navrhuje vysvětlení starožidovského boha Hospodina ne jako nějaký duchovní princip, ale jako reálnou hmatatelnou bytost resp. více bytostí - dokonce i podl

Nefilové Nový Féni

Dvanáctá planeta /VIII/ Odkud ve skutečnosti přišliSumer — země bohů /V/ Nefilové, lidé ohnivých raket

Henochova kniha, Henochův apokryf

Dr. Stella Immanuel - Nikdo na Covid-19 nemusel a nemusí ..

Erythian knihy - Svůdné ZloNibiru – kdy přiletí? | CEZ OKNO
 • Příchozí sledujufilmy.
 • Abrex 1:72.
 • Pracovni neschopnost po napadeni.
 • Masazny pristroj.
 • Přání k narozeninám pro muže.
 • Hra o trůny kniha postavy.
 • Sugar efekt indigo.
 • Srimad bhagavatam online.
 • Neživá příroda slunce.
 • Zahleneni a spatne dychani.
 • Zapomenuté heslo xiaomi.
 • Důvod změny zaměstnání.
 • Www bet.
 • Jak nakreslit židli.
 • Bangladéš prostituce.
 • Dinosauři obrázky k vytisknutí.
 • Dítě 1 rok dovednosti.
 • Identifikace krevním řečištěm.
 • Balance druid rotation.
 • Lenochod rychlost.
 • Pohlaví člověka.
 • Redukce hematitu koksem.
 • Vw passat b7.
 • Vosí bodnutí do jazyka.
 • Incize.
 • Restart telefonu huawei.
 • Impregnace spár v koupelně.
 • Retro hracky eshop.
 • Messi věk.
 • Ishikawův diagram.
 • Drozdy.
 • Ülozto c.
 • Zbojnická chata webkamera.
 • Zahradní traktory stiga.
 • Jak počít chlapečka.
 • Výroba moštu doma.
 • Uv lampa akvárium.
 • Střeček.
 • Nápady z mušlí.
 • Matyáš habsburský.
 • Normohodiny 2017.